« Tillbaka till nyheter

Rusta 🧡 UN Women Sverige

Publiceringsdatum: 29 jun 2021

I samband med Orange Day och 25 november 2020 började Rusta sälja specifikt framtagna LED-lampor där hela överskottet gick till UN Women Sverige. Detta var ett gemensamt initiativ för att belysa och ta ställning mot våld mot kvinnor. Tack vare kampanjen har Rusta nu möjlighet att skänka 1 000 000 kronor till vår organisations arbete.

”Den summa som Rusta nu skänker kommer att hjälpa oss att fortsätta UN Womens viktiga arbete för en jämställd värld fri från våld och diskriminering av kvinnor och flickor,” säger Petra Engberg, verksamhetschef UN Women Sverige.

Den generösa gåvan från Rusta betyder oerhört mycket för UN Women Sverige. De donerade medlen kommer bidra till att stödja och utveckla vår nationella verksamhet för insamling, vårt informations- och påverkansarbete kring frågor om jämställdhet, våld mot kvinnor och kvinnors rättigheter. Donationen kommer även bidra till UN Womens internationella programverksamhet i världen.

”Våld i nära relationer får aldrig accepteras och aldrig glömmas bort. Jag är oerhört glad över att vi fått möjligheten att uppmärksamma detta tillsammans med UN Women Sverige. Detta är tyvärr extra angeläget under pandemin när många utsatta kvinnor blivit isolerade i sina hem. Hemmet ska vara en trygg plats för alla och Rusta står därför helhjärtat bakom UN Women Sveriges initiativ,” säger Göran Westerberg, VD på Rusta.