« Tillbaka till nyheter

Rekordmånga kvinnor dog av våld under 2022

Publiceringsdatum: 25 nov 2023

25 november infaller Orange Day, FN:s dag för att stoppa våld mot kvinnor och flickor. En ny rapport från UN Women och UNODC visar att fler kvinnor mördades avsiktligt under 2022 än under något annat år de senaste två decennierna. Nu går UN Women Sverige ut i en kampanj för att bekämpa våldet.  ”Vårt budskap är att alla män slår inte, men i alla grupper där det finns män, finns det också våld mot kvinnor”, säger Ulrika Grandin, verksamhetschef för UN Women Sverige

En nysläppt rapport från UN Women och UNODC, FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott, visar att antalet kvinnor och flickor som dödades under 2022 ökade, trots att det totala antalet mord i världen minskade. Nästan 89 000 kvinnor och flickor i världen dödades avsiktligt under 2022. 55 procent av alla kvinnomord sker av en familjemedlem eller nära anhörig, vilket innebär att 133 kvinnor varje dag dör i sina hem.

En utmaning med att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor är att problemet ofta avfärdas med att det inte gäller alla män. Dessutom är många så vana vid att höra om problemet att man tyvärr knappt längre reagerar på nyheter om det. För att förnya budskapet och lyfta situationen att en av tre kvinnor i världen någon gång drabbas, väljer UN Women Sverige nu att belysa hur mäns våld mot kvinnor faktiskt förekommer i alla grupper där det finns män. Det kan handla om vänsterhäntas, laktosintolerantas, hundägares, cyklisters, akademikers och hobbyfotografers, för att nämna några exempel.

– Vårt budskap är att alla män slår inte, men i alla grupper där det finns män, finns det också våld mot kvinnor. För att bekämpa våldet behöver vi medvetandegöra hur vanligt förekommande det är och samla in pengar för att kunna bekämpa det, över hela världen, säger Ulrika Grandin, verksamhetschef UN Women Sverige.

Kampanjen lanseras på Orange Day, den 25 november, den dag varje år som uppmärksammar våldet mot kvinnor och flickor. Byggnader över hela världen och i Sverige, som t ex Dramaten, Nationalmuseum, Scandinavium och Poseidon, lyses upp i orange för att ta ställning mot våldet.

FN:s jämställdhets organ UN Women arbetar i nära 100 länder för att förebygga och stoppa våld mot kvinnor och flickor. Under 2022 intensifierade UN Women sina globala insatser mot våldet och stödet nådde närmare tre miljoner kvinnor. UN Women har också bidragit till att 57 länder stärkt sina policys mot mäns våld mot kvinnor och flickor.

– UN Women Sverige är en stark kraft i Sverige för global jämställdhet. UN Women arbetar varje dag i nära 100 länder för att alla kvinnor och flickor ska kunna uppnå sin fulla livspotential. Med den här kampanjen vill vi både sätta frågan om mäns våld mot kvinnor ännu tydligare på agendan, öka förståelsen för hur utbrett problemet är och bredda stöder för det fortsatta globala arbetet, säger Ulrika Grandin, Verksamhetschef på UN Women Sverige.

Insamlade medel från kampanjen går till UN Womens globala arbete mot våldet och de program UN Women har runt om i världen. Några exempel är till UN Womens arbete i Gaza, Ukraina och Afghanistan.

Stort tack till Nord DDB som vi skapat kampanjen tillsammans med.

Se kampanjsida här.

Läs mer om UN Womens nysläppta rapport här

Läs mer om UN Womens globala arbete mot våldet här

Kontakt för medieförfrågningar:

Louise Waller
076-102 33 88
louise.waller@unwomen.se
www.unwomen.se