« Tillbaka till nyheter

Regeringens svar om Iran till UN Women Sverige med flera

Publiceringsdatum: 19 dec 2022

På brevet till regeringen om att göra mer för att stoppa våldet mot kvinnor och flickor i Iran som UN Women Sverige, Kvinna till Kvinna, Operation 1325 och IKFF skrivit har det nu kommit ett svar. I svaret, undertecknat av utrikesminister Tobias Billström, tackar han för våra organisationers engagemang för kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter i världen och i Iran. Utrikesministern skriver att svenska krav på att våldet i Iran måste upphöra tydligt har kommunicerats i direkta samtal med iranska företrädare, t.ex. med Irans utrikesminister. För att maximera effekt har regeringen ofta valt agera inom EU samt att Sverige var ett av de länder som stod bakom begäran om session i FN:s råd för mänskliga rättigheter där en oberoende utredande mekanism inrättades. UN Women Sverige ser att det är bra att utrikesministern skriver att vi bör bidra på de sätt vi kan, att Sveriges utrikespolitik fortsatt ska värna kvinnors mänskliga rättigheter och att Sverige kommer verka för att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik. Men UN Women Sverige ser fortsatt att regeringen kan vara en mycket tydligare röst till stöd för kvinnors och flickors kamp i Iran. Vi ser också att kvinnorättsorganisationers viktiga arbete tyvärr inte lyfts av regeringen.

Läs hela svaret

Läs hela brevet

Foto: Francois Mori/AP/TT