« Tillbaka till nyheter

Progress of the world’s women

Publiceringsdatum: 26 jun 2019

Families in a changing world 
Progress of world´s women 2019- 2020

UN Women presenterar en ny rapport om familjer och jämställdhet i världen, ”Families in a changing world” Rapporten kartlägger hur familjer ser ut i världen ur ett jämställdhetsperspektiv och hur regeringar/beslutsfattare kan stödja kvinnors och flickors rättigheter i familjepolitiken. Fullt av globala fakta, kunskap och intressant statistik. Alla föds vi in i någon familjekonstellation. De kan vara ”make or break” för flickor och kvinnor (pojkar och män likaså) och främja jämställdhet.

När familjer utgör plaster av jämställdhet och rättvisa så gynnas hela samhällen och dess ekonomier. Rapporten visar att jämställdhet inom familjen är nödvändigt för att de Globala Målen ska uppnås.

Fakta:

  • En dryg tredjedel av alla familjer är ”traditionella” familjer (två vuxna och barn som bor med dom).
  • Varje dag dör 137 kvinnor pga våld av en familjemedlem (oftast män)
  • I 45 länder finns ingen lagstiftning mot våld mot kvinnor
  • 3 miljarder kvinnor bor i länder där våldtäkt inom äktenskapet är lagligt/ inte kriminaliserat
  • I 20 länder måste hustrur lyda maken (enl lag)
  • I 20 % av länderna har flickor svagare arvsrätt än pojkar
  • Kvinnor utför 3 ggr så mycket obetalt arbete som män
  • Alltfler länder erkänner samkönade äktenskap
  • Kvinnors genomsnittliga ålder vid äktenskap ökar
  • Alltfler kvinnor kan kontrollera sin fertilitet och planera sitt barnafödande

Ladda ner hela rapporten här.
Ladda ner sammanfattningen här.