« Tillbaka till nyheter

Pressmeddelande

Publiceringsdatum: 17 okt 2023

17 oktober, 2023 | Pressmeddelande

Är AI ett hot eller hopp för jämställdhet? – samtal med UN Women Sverige på FN-dagen 24 oktober

UN Women Sverige bjuder in till ett viktigt samtal om hur artificiell intelligens (AI) påverkar jämställdhet och kvinnors rättigheter. Samtalet sker mellan tech-experten Paulina Modlitba och UN Women Sveriges ordförande Alexandra Pascalidou och äger rum på Epicenter i centrala Stockholm.

Enligt forskning är 44 procent av AI-teknik partiska mot kvinnor. I takt med att AI fortsätter att utvecklas behöver vi stärka jämställdhet och inkludering av kvinnor och flickor i digitalisering. Därmed samlas vi på Internationella FN-dagen den 24 oktober för att diskutera utmaningar såväl som möjligheter med AI i relation till jämställdhet.

AI och annan digital teknik erbjuder en unik möjlighet att stärka jämställdhet och arbeta mot olika former av diskriminering. Men olika hinder för kvinnor och flickor inom digitaliseringen stoppar dem från att uppnå sin fulla potential. Dessutom är digitala verktyg och AI ofta könspartiska, och på online plattformar florerar trakasserier, våld och hat mot kvinnor och flickor.

Vi behöver aktivt arbeta för att minska de befintliga könsklyftorna inom AI-teknik. Användningen av AI kan i framtiden ha en inverkan på kvinnors arbetsmöjligheter och det finns en påtaglig risk för diskriminering på arbetsplatsen.

Samtalet kommer att äga rum den 24 oktober klockan 08:00-09:00 på Technium, Epicenter.

För att anmäla dig, vänligen kontakta info@unwomen.se  eller anmäl dig på länk här.

Varmt välkommen!