« Tillbaka till nyheter

Pressmeddelande: Orange Day

Publiceringsdatum: 24 nov 2019

25 november, Orange Day
– Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

På Orange Day färgas varje år världen i orange för att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor och flickor på uppmaning av FN och UN Women, FNs jämställdhetsenhet. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våldet.

”En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid. Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna”, säger Petra Engberg, verksamhetschef för UN Women Sverige.

”Över hela världen och i olika sammanhang utsätts kvinnor och flickor för våldtäkt, sexuellt våld och trakasserier. Våld mot kvinnor kan och måste få ett slut”, avslutar hon.

I världen och Sverige lyser den 25 november kända byggnader i orange, människor bär något orange och engagerar sig genom uttalanden i sociala medier, anordna event och manifestationer för att uppmärksamma våld mot kvinnor.

I år har UN Women Sverige valt att lyfta kampanjen via sociala medier tillsammans med IK Stockholm och utomhusreklam i samarbete med Clear Channel för att digitalt och dynamiskt nå så många människor som möjligt. För att tillsammans uppmärksamma och stoppa våld mot kvinnor och flickor.

UN Women Sverige