« Tillbaka till nyheter

Ordförande har ordet 4. Livet för kvinnor och flickor i Afghanistan efter ett år med talibanerna vid makten

Publiceringsdatum: 23 aug 2022

Kära vänner, hoppas sommaren varit så som ni önskat er.

Nu är många av oss tillbaka i vardagen med jobb och skola som dessvärre är och förblir en dröm för flickor i vissa delar av världen.

I skrivande stund pågår en valrörelse. Ett av de budskap som har diskuterats flitigt är ett löfte om enkelbiljetter till Kabul. Det finns så klart mycket att säga om detta men innan människor börjar deporteras vill jag gärna berätta vad som hänt i Afghanistan sen talibanerna tog makten för ett år sen med fokus på hur situationen för Afghanistans flickor och kvinnor har förändrats.

Trots talibanernas löften om att kvinnor fortsatt skulle tillförsäkras sina rättigheter inom ramen för Sharialagar, vilket inkluderade rätten att arbeta och studera så har dessa rättigheter tvärtom inskränkts under året. Talibanerna har portat kvinnor från det politiska livet och inga kvinnor får sitta i parlamentet eller arbeta inom offentlig sektor.

Kvinnors rörelsefrihet utanför hemmet har också kraftigt begränsats. Numera får kvinnor inte längre färdas längre sträckor utan en manlig beskyddare. Sen i maj uppmanas kvinnor att endast lämna hemmet i nödfall. Och då tvingas de att till och med täcka sina ansikten.

Afghanistan är nu även det enda landet i världen där flickor förbjuds att gå i skolan från högstadiet.

Regimen fängslar flickor och kvinnor för överträdelser och situationen för landets kvinnorättsaktivister och de regimkritiska är alarmerande. Ändå fortsätter hjältemodiga kvinnor att kämpa för de mest utsatta i landet.

Under det senaste året har våldet mot kvinnor ökat kraftigt och våldsoffer är mycket utsatta. Trots ett fantastiskt engagemang från kvinnor som riskerar sina liv i arbetet är den ekonomiska situationen för kvinnorörelsen otroligt svår och många har därför tvingats avsluta sina verksamheter.

Utan ett uthålligt politiskt, diplomatiskt och ekonomiskt stöd kommer framtiden för miljontals afghanska kvinnor och flickor se mörk ut. UN Women har funnits på plats i Afghanistan i 10 års tid och stannar för att stödja kvinnor och flickor i denna kris. Sen talibanernas maktövertagande har UN Women justerat sitt arbete för att tillgodose behoven genom att öppna särskilda center som erbjuder hälso-, utbildnings- och skyddstjänster för våldsutsatta kvinnor, internflyktingar och andra utsatta.

Under de kommande månaderna kommer UN Women att fortsätta utöka stödet av livräddande tjänster för kvinnor av kvinnor för att möta det överväldigande behovet till följd av den ekonomiska kris som landet befinner sig i.

UN Women stödjer kvinnoledda företag och sysselsättningsmöjligheter för kvinnor inom alla sektorer. Kvinnor måste återgå till arbete för att lyfta landet ur fattigdom. UN Women investerar i kvinnoledda organisationer och organisationer för kvinnors rättigheter, för att stötta och stärka landets kvinnorörelse.

Varje dag arbetar UN Women för att återställa, skydda och främja flickors och kvinnors rättigheter och skapa utrymmen där afghanska kvinnor själva kan kämpa för sin rätt att leva fria och jämlika liv.

En liten gåva till vår insamling för kvinnor och flickor i Afghanistan gör stor skillnad.
Swisha till 900 29 32 och märk gåvan med Afghanistan eller stötta genom att bli månadsgivare för 300, 200 eller 100 kronor. Varmt tack.

Vänligen,
Alexandra Pascalidou
Ordförande UN Women Sverige

Läs mer om arbetet och situationen i Afghanistan:
In focus: Women in Afghanistan one year after the Taliban takeover
Statement on Afghanistan by UN Womens Executive Director 
Stories of Afghan women
Press Conference: Alison Davidian on the situation in Afghanistan