« Tillbaka till nyheter

Ordförande har ordet 10

Publiceringsdatum: 4 sep 2023

Kära vänner, månadsgivare, medlemmar, feminister och världsförbättrare

Glad höststart!

Sakta men säkert återvänder de sista semesterfirarna till vardagen som väntar med väckarklockor, tidsbokning i tvättstugan, hämtningar och lämningar av barn, räkningar som ska betalas, veckomenyer, scheman och rutiner. Min dotter börjar nionde klass och nervositeten trappas upp inför det ödesmättade sista året i grundskolan som kan bli avgörande för framtiden. Stressen och pressen är stor och hon frågar: Hur ska jag hinna plugga, träna, hjälpa till hemma, sova i tid och äta rätt, umgås med vänner och vila däremellan?

Jag vill inte vara den som säger att jag i hennes ålder utöver allt detta även hade ett eget extrajobb – jag gick från Rinkeby till Rissne där jag städade kontor på kvällstid – och att jag tog hand om mina småsystrar för att min ensamstående mamma arbetade dubbelt –och att jag tränade gymnastik och var med i olika föreningar som kämpade för jämställdhet och jämlikhet. Jag vill inte vara den som säger att jag aldrig ens kunde drömma om de semestrar hon och hennes klasskamrater får avnjuta och uppleva och att långt ifrån alla barn har fått vila och variation under sommarlovet. Men jag säger allt detta ändå för jag vill att hon ska förstå att klass och ekonomi spelar roll. Det finns barn som lever i trångbodda hem utan egna tysta och trygga rum och utan böcker och utan föräldrar som kan hjälpa till med läxor eller som har råd med semesterresor. Både klass och kön har avgörande betydelse för hur vi lever våra liv och vilka framtidsutsikter vi har.

När ekonomin blir allt kärvare med ränteökningar, inflation, försvagad krona och pågående Ukraina-krig blir det allt svårare för allt fler. I kriser vet vi att kvinnor och flickor alltid drabbas mest. Ekonomisk nedgång och hög inflation slår hårdare mot kvinnor som överlag har en mindre plånbok från början. Vi vet också att det är tuffast för exempelvis ensamstående mammor som saknar ekonomisk buffert och någon att luta sig mot. Globalt visar data från UN Women att kvinnor oftare har lågavlönat arbete, ofta i informell sektor och i sektorer som drabbas hårdare av ekonomisk nedgång. Kvinnor har sämre tillgång till sociala trygghetssystem och tar det största ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet. 


Många kvinnor i Sverige och världen tvingas stanna i destruktiva och våldsamma relationer i brist på alternativ och utvägar. De är helt enkelt fjättrade av ekonomiska skäl. De har inget annat val än att stanna. Bristen är en boja och det är bara genom politiska beslut och opinionsbildning vi kan se till att kvinnor får det stöd och den hjälp de behöver för att slippa underkasta sig tvång, tyranni och förtryck.

Att stärka kvinnors ekonomiska rättigheter och egenmakt är ett pågående arbete på UN Women globalt. Det kan handla om allt ifrån att kvinnor ska ha rätten och möjligheten till arbete och att göra karriär med lika lönevillkor och nå maktpositioner, krossa glastaken och tjäna samma löner som männen på toppen till att kvinnor på botten ska få drägliga livsvillkor och tillförsäkras trygghet och grundläggande välfärd.

Den psykiska ohälsan är ett stort problem bland flickor och till stor del beror den på oron över att duga, räcka till och kunna forma en fruktbar framtid. Det handlar också om ekonomi och att ha råd och resurser för att få stöd och tillgång till vård och bra skolor och vettiga fritidsaktiviteter.
 
Allt detta arbetar vi för på olika nivåer och i olika sammanhang. Just nu planerar vi Orange Day – den internationella dagen mot våld mot kvinnor – när hela världen kommer färgas och lysa upp i orange för att påminna om kampen för kvinnors rättigheter. Du kan vara med att hjälpa till med allt från att ordna evenemang till att önska artister och aktivister och röster som behöver höras och insamling av pengar till att värva medlemmar och månadsgivare. Företag och privatpersoner behövs. Varenda liten handling och varenda krona gör skillnad. Kontakta oss -info@unwomen.se

För mig är detta ideella arbete det som ger mig mest i form av hopp och optimism. Det är en ynnest att få kämpa tillsammans med så många andra som avsätter värdefull tid för att skapa en värdigare värld för flera. Om du också tycker det är en deppig värld vi lever i – hjälp oss att hjälpa och forma den framtid vi alla är värda. Skänk 100 kronor till UN Womens arbete i världen, ett litet bidrag som gör stor skillnad.

Alexandra Pascalidou
Ordförande UN Women Sverige