« Tillbaka till nyheter

Orange Pin

Publiceringsdatum: 30 nov 2021

Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innan för hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och världen och detta måste få ett slut.

Manifestera mot våldet genom att bära vår orange pin!
Köp pinen här
Önskar du använda en annan betalningsmetod skriv till info@unwomen.se