« Tillbaka till nyheter

Orange Day MC

Publiceringsdatum: 15 maj 2024

Våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. En av tre kvinnor utsätts för våld under sin livstid, och ungefär var tredje vecka dödas en kvinna av en man de har eller haft en relation med. Våldet sträcker sig över alla gränser, vare sig det är geografiskt, socialt eller åldersmässigt. I de pågående konflikter och krig runtom i världen är kvinnor och flickor särskilt utsatta för könsbaserat våld och sexuella övergrepp.  

Men mitt i detta mörker finns ljusglimtar av hopp och engagemang.

Nästa vecka den 25 maj genomförs den sjunde Orange Day MC-kortegen, där motorcyklister från norr till söder fyller vägarna för att manifestera mot mäns våld mot kvinnor, med avslutning i Norrköping. Orange Day MC är en av Sveriges största korteger, där intäkterna går till UN Womens globala arbete för att stoppa alla former av våld mot kvinnor och flickor. 

Anmäl dig här! 

Tack till alla som engagerar sig, stöttar arbetet och gör verklig skillnad. Det är genom vårt gemensamma engagemang som vi kan skapa en framtid utan våld!