« Tillbaka till nyheter

Om Sveriges arbete i Afghanistan 2001-2021

Publiceringsdatum: 18 jan 2024

Under den talibanska regimen i Afghanistan har kvinnors och flickors rättigheter blivit drastiskt begränsade. Sverige, som ett biståndsland, ägnade ett samlat engagemang åt landet under perioden 2001–2021. I juni 2022 tillsattes en parlamentarisk kommitté med syftet att:

  • Identifiera och redovisa insatser inom områdena utrikes- och säkerhetspolitik samt bistånd, samt de angivna målsättningarna för varje insats.
  • Särskilt undersöka insatsernas påverkan på kvinnors och flickors situation, inklusive deras rättigheter, representation, säkerhet och tillgång till utbildning.

Kommittén, under ledning av ordförande Lennart Hjelmåker, höll ett seminarium den 15 januari 2024 för att informera om sitt uppdrag. Under seminariet delade representanter från civilsamhällesorganisationer och myndigheter med sig av sina erfarenheter och lärdomar från Sveriges arbete i Afghanistan. UN Women Sverige var på plats för att delta i diskussionen.

Seminariet belyste särskilt Sveriges arbete med kvinnor och flickor i Afghanistan, med fokus på utbildning, sjukvård, könsbaserat våld, maskulinitetsnormer och kvinnligt deltagande. Kvinnor och flickor i Afghanistan är idag mycket utsatta och landet rankades sist på det globala indexet 2023 för kvinnor, fred och säkerhet.

UN Women har arbetat i Afghanistan för kvinnors och flickors rättigheter i över 20 år och är en av de få organisationer som fortfarande är verksamma på plats. UN Womens arbete i Afghanistan fokuserar på att:

  • Arbeta för kvinnor med kvinnor.
  • Stödja, återskapa och stärka kvinnors rättighetsorganisationer i landet.
  • Dokumentera det som nu händer kvinnor och flickor i landet, göra deras röster hörda och lyfta fram deras prioriteringar till det internationella samfundet.
  • Bidra till hela FN-systemets arbete med Afghanistan och integrera ett jämställdhetsperspektiv i arbetet.

Stöd UN Womens arbete i Afghanistan genom att swisha 900 29 32 och märk med ”Afghanistan”. Alternativt, ge ett mer långsiktigt stöd till arbetet genom att bli månadsgivare. Tillsammans kan vi stötta Afghanistans kvinnor och flickor. Varje gåva gör skillnad.Bild: UN Women