The fund for Gender Equality

UN Womens Jämställdhetsfond (The Fund for Gender Equality) är en ledande global mekanism för beviljande av bidrag som uteslutande är avsedda för att stärka det ekonomiska och politiska inflytandet hos kvinnor världen över. Sedan starten 2009 har fonden levererat bidrag på 56,5 miljoner amerikanska dollars till 96 program i 72 länder. Varje program stöder kvinnor, särskilt de som är marginaliserade, med det de behöver för att återta kontrollen över sina liv, exempelvis genom att starta ett företag eller starta en gräsrotsrörelse.

Utifrån UN Womens mandat stöder fonden kvinnoledda organisationer från civilsamhället samt regeringars förslag som grundar sig på strategiska prioriteringar för att främja kvinnors rättigheter i sina länder.

Fonden ger bidrag till program inom följande temaområden:

Kvinnors ekonomiska egenmakt – öka kvinnors tillgång till och kontroll över beslutsfattande, land, teknik, krediter, försörjningsmöjligheter och andra produktionsmedel och socialt skydd.

Kvinnors politiska egenmakt – stödja kvinnor att ta på sig ledande roller och delta mer fullständigt i de politiska processerna och inom alla områden av politiken. Unga kvinnliga ledare är också en särskild inriktning.

Trots att fonden startades 2009 visar den redan på stor inverkan och har visat sig vara en effektiv och ändamålsenlig mekanism för att anpassa globala och regionala åtaganden för jämställdhet med konkreta verkliga resultat.

Läs mer om fondens resultat.

För information om finansiering, program och ansökan, gå till UN Womens online Grants Management System.

Läs Fund for Gender Equality Annual Report 2018-2019 (på engelska)