« Tillbaka till nyheter

Ökad polisövervakning i Afghanistan

Publiceringsdatum: 19 feb 2024

Sedan Talibanerna tog makten i i Afghanistan i augusti 2021 har myndigheterna infört över 50 dekret som direkt inskränker kvinnor och flickotrs rättigheter. I en undersökningen genomförd av UN Women, IOM och UNAMA samlade synpunkter in från 745 kvinnor.  Resultaten visar att kvinnorna fruktar att bli arresterade och skämmas över att hamna i polisens förvar, och över hälften av dem känner sig osäkra att lämna hemmet utan en manlig förmyndare. Deras oro och risker ökar varje gång ett nytt dekret riktas specifikt mot dem. 

Enligt de senaste rapporterna har polisen börjat tillämpa hijab-dekretet godtyckligt och strängt, särskilt i Kabul, vilket har resulterat i att kvinnors rättigheter har begränsats allt mer. Kvinnornas inflytande över beslut på samhällsnivå har minskat drastiskt, och det finns brist på säkra offentliga utrymmen där kvinnor kan samlas och delta i beslutsfattandet. Dessutom påpekar kvinnorna de negativa konsekvenserna av de facto-myndigheternas restriktioner och det konservativa skiftet i sociala attityder, särskilt i relation till barnens framtid. 


När det gäller internationella åtgärder anser en betydande andel av respondenterna att erkännande av de facto-myndigheterna bör ske först efter att alla begränsningar har upphävts eller åtminstone vissa specifika förbud. Vissa föreslår att internationell hjälp bör kopplas till förbättringar för kvinnorna och möjligheter för dem att direkt kommunicera med Talibanerna. 

UN Women – ett av de få organen kvar i Afghanistan 

UN Women har sex kontor, ett i Kabul och fem utspridda i landet. Unikt är att 60% av UN Womens personal i Afghanistan är kvinnor. Detta har kunnat fortsätta, trots de hot som den talibanska regimen konstant utgör mot kvinnors arbete. Att arbeta med kvinnlig personal är viktigt i sig. Men också för att rapporter visar att humanitär assistans från en kvinna i Afghanistan når fram till fler. 

UN Womens arbete i Afghanistan fokuserar på att: 

  • Arbeta för kvinnor med kvinnor. 
  • Stödja, återskapa och stärka kvinnorättsorganisationer i landet. 
  • Dokumentera det som nu händer kvinnor och flickor i landet, göra kvinnors och flickors röster hörda och lyfta fram deras prioriteringar till det internationella samfundet. 
  • Bidra till hela FN-systemets arbete med Afghanistan och att ett jämställdhetsperspektiv integreras i arbetet. 

Stöd UN Womens arbete i Afghanistan genom att swisha 900 29 32 och märk Afghanistan. Eller ge ett mer långsiktigt stöd till arbetet genom att bli världsfeminist!!  Tillsammans kan vi stötta Afghanistans kvinnor och flickor. Varje gåva gör skillnad! 

Läs mer:
https://news.un.org/en/story/2024/02/1146642