« Tillbaka till nyheter

Nytt program för att bekämpa barnäktenskap

Publiceringsdatum: 10 dec 2015

Den 25 november på FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor lanserade UN Women, UNFPA, UNAIDS, UNICEF och Pan American Health Organization ett program för elimineringen av barnäktenskap, som en del i arbetet med att avskaffa våld mot kvinnor och flickor.

Barnäktenskap är ett utbrett och ständigt närvarande problem i Latinamerika och Karibien då nästan 18 % av alla unga flickor mellan åldrarna 15-29, med andra ord var femte flicka, gifts bort. Barnäktenskap är en kränkning av flickors mänskliga rättigheter. Kränkningar som denna kan även innebära negativa konsekvenser för flickornas hälsa, utbildning och integritet samt ökar risken för att de utsätts för våld i nära relation.

Målet med programmet är att skapa en region fri från barnäktenskap. Samtliga länder i regionen har lagstiftat en 18-års gräns för att ingå i äktenskap. Däremot existerar det kryphål i lagstiftningen som möjliggör att med målsmans eller juridiskt ombuds tillåtelse ingå i äktenskap med minderårig. För att nå det satta målet föreslås bland annat en lagstiftning fri från undantag och kryphål gällande minimiålder för äktenskap.

Läs hela artikeln här.