« Tillbaka till nyheter

Ny strategi för ekonomisk egenmakt

Publiceringsdatum: 5 jun 2024

UN Women har tagit fram en ny strategi “Women’s economic empowerment strategy”. Syftet är att motverka hinder för kvinnors ekonomiska egenmakt så att kvinnor kan nå sin fulla potential. I ljuset av olika utmaningar i världen som den ekonomiska nedgången, snabba förändringar i befolkning och teknologin, klimatförändringar samt andra utmaningar som konflikter och kriser, har UN Women sett över sitt sätt att arbeta med kvinnors ekonomiska egenmakt. Kvinnor spelar en viktig roll i både betalt och obetalt arbete och kvinnors ekonomiska egenmakt är avgörande för hållbar utveckling och för att nå Agenda 2030.

Trots att framsteg har gjorts med att stärka kvinnors möjligheter och rättigheter på arbetsmarknaden och för ökade ekonomiska resurser till kvinnor, finns det fortfarande omständigheter som förhindrar kvinnor från att delta fullt ut i ekonomin. Dessa hinder är strukturella som diskriminerande lagar och regler, men består också av sociala och könsstereotypa normer. 

Fakta: 

  • Globalt sett deltar män i arbetskraften till ca 80 procent och kvinnor till ca 50 procent. 
  • Kvinnor tjänar i genomsnitt 20 procent mindre än män.  
  • Nästan 60 procent av kvinnors arbete är inom den informella ekonomin globalt sett, och i fattiga länder är det över 90 procent. 
  • Kvinnor spenderar i genomsnitt ungefär tre gånger mer tid än män på obetalt hemarbete. 
  • Endast 26 procent av länderna i världen har ett ordentligt system för att se till att budgeten tar hänsyn till skillnaderna mellan könen. 

Strategin innehåller olika former av arbetssätt, på individnivå samt med lagar och politik på nationell och internationell nivå. Strategin har två delar:  

  1. Internationella aspekter av ekonomisk egenmakt och vad UN Women gör 
  2. Praktiska åtgärder  

Strategin fokuserar vidare på tre centrala områden: Kvinnors roll på arbetsmarknaden, arbete med jämställdhet och klimat samt förändring ”care systems”. Tre genomgående perspektiv tas upp: Inkluderande ekonomi, motverka skadliga normer och finansiering för jämställdhet.

Strategin ska bidra till arbetet med att nå de globala målen till år 2030 och att fler länder stärker kvinnors ekonomiska egenmakt. Strategin är en del av UN Womens globala arbete för kvinnors och flickors rättigheter världen över och att ingen blir lämnad utanför.  

Photo: UN Women Americas and the Caribbean