« Tillbaka till nyheter

Ny i styrelsen Najat Abbas

Publiceringsdatum: 11 maj 2023

Vi är så glada att välkomna i styrelsen Najat Abbas.

Najat Abbas började sin karriär på svenska FN-representation i Genève innan hon blev samordnare på UD och arbetade med internationell handel. Därefter arbetade Najat med mänskliga rättigheter och migration på Justitiedepartementet. Efter sin masterutbildning i internationell ekonomi och ledarskap har Najat arbetat främst i ledarroller. Najat brinner för positiv samhällsförändring för barn och unga samt kvinnors ökade egenmakt, särskilt genom att inspirera och stärka unga att få sina röster hörda och sträva mot sina drömmar. Najat är nu verksamhetschef på The Good Talents, en ideell organisation som lyfter och stärker unga talanger vars kapacitet och resurser ännu inte har synliggjorts. Drömmen är att jobba som FN:s generalsekreterare.

Vad är dina drivkrafter i de globala jämställdhetsfrågorna?
Jag brinner särskilt för att säkerställa att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att utbilda sig, arbeta, delta i politik och ta beslut i hemmet och i samhället. Det är en förutsättning för ett mer produktivt samhälle där alla har möjlighet att uppnå sin fulla potential. För mig handlar jämställdhet om inkludering men också om att stå upp för allas lika värde och särskilt lyfta de kvinnor som utsätts för diskriminering på grund av flera samverkande faktorer av deras identitet, som kön, etnicitet, sexualitet, funktionsnedsättning, socioekonomisk bakgrund, religion eller ålder.

Varför ser du att UN Women är en viktig röst idag för de globala jämställdhetsfrågorna?
UN Women är en viktig röst genom sin globala räckvidd, politiska inverkan, kunskaps- och dataarbete för främjandet av jämställdhet i hela världen. Jämställdhet är en grundläggande mänsklig rättighet och en viktig del av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Genom att främja jämställdhet kan vi bidra till att minska fattigdom, förbättra hälsa och utbildning, främja fred och säkerhet och öka ekonomisk tillväxt