« Tillbaka till nyheter

Ny i styrelsen Maria Bauer

Publiceringsdatum: 27 apr 2023

Nu påbörjar vi vår presentation av UN Women Sverige nya styrelse 2023.

UN Women Sverige är glada att välkomna i styrelsen Maria Bauer, VD och grundare av Framvik Produktion. Maria Bauer är en flerfaldigt prisbelönt beteendevetare, föreläsare och författare. Bauer är internationell expert på frågor om alla former av våld mot kvinnor och flickor och har utbildat över 200 000 personer i frågor som rör våld i Sverige och utomlands. Bauer är också engagerad i många volontära uppdrag och en uppskattad influenser med bred följarskara.

Vad är dina drivkrafter i det globala jämställdhetsarbetet?

Mina drivkrafter i det globala jämställdhetsarbetet handlar främst om att enas kring värden och handlingar där alla flickor och kvinnor är inkluderade. Jag uppskattar FN:s viktiga arbete med inkludering och att fortsätta dialogen med länder som fortfarande har stora utmaningar med jämställdhet. Mitt arbete mot våld och allvarliga konflikter har alltid handlat om kvinnor och flickors rätt till skydd, frid, lika rättigheter och utbildning.

Hur ser du att UN Women är en viktig röst idag för de globala jämställdhetsfrågorna?

UN Women är en viktig röst i det globala jämställdhetsarbetet därför att det är en av få röster som bygger på det långsamma och mödosamma arbetet att enas och dessutom finns på plats där det är mycket utmanande för kvinnor och flickor. Det är också en viktig röst för att organisationen verkligen kan beskriva de utmaningar som finns men också skapa projekt som gör skillnad på riktigt genom insamling av medel och spridandet av kunskap.