« Tillbaka till nyheter

Internationella dagen för noll-tolerans mot kvinnlig könsstympning

Publiceringsdatum: 15 feb 2016

Den 6 februari uppmärksammades internationella dagen för noll-tolerans mot kvinnlig könsstympning. Trots att förekomsten av kvinnlig könsstympning minskar i de flesta länder är problemet fortfarande stort. Omkring 200 miljoner av världens flickor och kvinnor har utsatts för könsstympning. Tack vare de nya globala målen växer nu möjligheten att drastiskt minska antalet flickor i världen som tvingas genomgå könsstympning.

Nationella handlingsplaner tillämpas idag i allt fler länder, genom vilka regeringar stödjer olika program och initiativ för att motarbeta förekomsten av kvinnlig könsstympning. Sådana program och initiativ berör allt ifrån hur vård och behandling av utsatta kvinnor och flickor fungerar till utformandet av rådgivningsservice och utbildning.

41 länder har idag lagstiftat förbud mot kvinnlig könsstympning. Att lagstifta mot kvinnlig könsstympning är viktigt men det har visat sig vara en otillräcklig metod för att avskaffa övergreppen.

Aktörer såsom regeringar, FN-organ, civilsamhälle och media har alla viktiga roller och utmaningar att möta i kampen för avskaffandet av kvinnlig könsstympning. För att hitta lösningar krävs insatser och förändringsarbete på flera nivåer. För att uppnå målet att avskaffa kvinnlig könsstympning är det av stor vikt att förändra de förväntningar som ställs på kvinnor och flickor av familj såväl som av samhället i stort. Ytterligare utmaningar är att hitta möjliga inkomstkällor för människor som idag är ekonomiskt beroende av att kvinnlig könsstympning praktiseras samt att engagera män och pojkar i förebyggande arbete.

I mars kommer en serie av möten att äga rum i samband med att FN:s kvinnokommission ser över den globala utvecklingen gällande avskaffandet av våld mot flickor och kvinnor, vilket inkluderar kvinnlig könsstympning. Att avskaffa kvinnlig könsstympning ingår – tillsammans med det övriga arbetet med att öka kvinnors egenmakt och självbestämmande – som delmål  i det globala målet att uppnå jämställdhet.

Läs hela artikeln här.

Fotocredit: Assétou Touré