« Tillbaka till nyheter

När kvinnor leder & deltar i fredsprocesser varar fred längre

Publiceringsdatum: 27 okt 2017

Sedan FN resolutionen 1325 (som kräver kvinnors deltagande i fredsprocesser) som antogs år 2000 har det  otaliga gånger bevisats att kvinnor är viktiga aktörer för främjandet av långsiktig fred på både lokal och nationell nivå. Trots bevisen är åtgärderna för kvinnors inkludering, ledarskap och skydd i förebyggande fredsprocesser otillräckliga. Inom vissa områden har utvecklingen till och med gått bakåt.

År 2016 minskade andelen avtalade fredsavtal som innehöll jämställdhetsspecifika bestämmelser till 50 procent, jämfört med 70 procent 2014.

Från och med juni 2017 var 141 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd. Sambandet mellan höga siffror av våld mot kvinnor och humanitära konflikter är ett faktum.
I områden där konflikter råder eller har ägt rum är mödradödligheten dubbelt så hög som den globala standarden. Dessutom löper flickor en högre sannolikhet att inte gå i skolan.

Samtidigt växer den våldsamma extremismen. Terrorister och extrema grupper använder sig av rådande könsnormer och stereotyper för att främja sin agenda och bedriva rekrytering. Flickor och kvinnor är inte bara måltavlor för deras systematiska sexuella våld, de är även potentiella rekryterings offer. Idag utgör kvinnor 20-30 procent av de utländska terroristkrigarna.
Under tider av instabilitet och konflikt blir flickor och kvinnor särskilt utsatta, deras kroppar blir måltavlor för sexuellt och könsbaserat våld. Dessa brott klassas både som krigsbrott och brott mot de mänskliga rättigheterna. Offren och överlevarna har rätt till återupprättelse och rättvisa, men den absoluta majoriteten av förövarna går ostraffade.

Idag har FNs säkerhetsråds sin årliga debatt om Kvinnor, Fred och Säkerhet. UN Women lyfter återigen fram kvinnor som bygger upp och upprätthåller långsiktig fred. I samband med debatten har UN Women tagit fram en interaktiv plattform som uppmärksammar och utforskar möjliga vägar till rättvisa för krigsoffer. Besök plattformen: Jusice Now

Läs mer om Kvinnor, Fred och Säkerhet härPhoto: UN Photo/Eric Kanalstein