« Tillbaka till nyheter

Mer än 100 dagar av krig i Gaza

Publiceringsdatum: 20 jan 2024

Mer än hundra dagar har nu gått med krig i Gaza och en fruktansvärd humanitär situation som följd, inte minst för kvinnor och flickor. Den 7 oktober attackerade Hamas människor i Israel och chockerande vittnesmål framkommer om samvetslöst sexuellt våld under attacken. Ansvarsutkrävande är helt centralt.

Under dessa mer än hundra dagarna har civila i Gaza drabbats av ofattbar förstörelse och krig. Kvinnor och barn är i majoritet av de som dödats, skadats eller är på flykt. UN Women uppskattar att en miljon kvinnor och flickor är på flykt i Gaza och att varje timma dör två mödrar i kriget. Kvinnor och flickor har inte tillgång till skydd, mat, medicin eller sjukvård. Riskerna för könsbaserat våld ökar. Kvinnoledda hushåll har sämre tillgång till mat och andra resurser pga de patriarkaliska normer som råder. Gravida kvinnor riskerar näringsbrist för sig själva och fostret och tillgången till sjukvård är mycket begränsad.

UN Women uppmanar till omedelbar humanitär vapenvila och humanitär tillgång till de som nu lider nöd i Gaza.

Tiden för fred, rättvisa och jämställdhet är nu. Eftervärlden kommer att döma oss hårt.

Gender Alert The Gendered Impact of the Crisis in Gaza.pdf (unwomen.org)

Statement on Gaza by UN Women Executive Director Sima Bahous | UN Women – Headquarters

Photo: UN Women/Samar Abu Elouf