« Tillbaka till nyheter

Med vilken rätt? Ingen rätt!

Publiceringsdatum: 17 nov 2017

Sociala medier fortsätter att översvämmas av inlägg under ordet #metoo – en hashtag som samlar kvinnors berättelser om sexuella övergrepp, ofredanden och andra sexistiska bemötanden. I tisdags kom vrålet från juristvärlden genom en upprorstext som publicerades i Svenska Dagbladet under hashtag #medvilkenrätt. Kvinnor berättar om hur de utsatts för sexism, diskriminering och många gånger rena övergrepp.

Reaktionerna har varit enorma. Många har reagerat kraftigt, blivit förbannade och besvikna på branschen och blivit chockade över vidden av problemet. Men det finns också en annan reaktion som har visat sig krypa fram – en som ifrågasätter sanningshalten i berättelserna, som förminskar upplevelserna och som klandrar kvinnorna för att inte vara nog hårdhudade för branschen. Ett klassiskt skuldbeläggande med andra ord.

Som advokat är inte förekomsten av övergrepp eller diskriminering i samhället något nytt. Vi företräder ständigt människor som på ett eller annat sätt drabbats av de konsekvenser som patriarkatet för med sig. Vi är vana att argumentera för klientens sak, att försvara, förklara och stå upp för jämställdhet i rättssalen. Att tänka sig att just vår bransch skulle vara fri från problemet är inget annat än naivt.

”Juristerna borde veta bättre” sägs det. Men nej, jurister vet inte bättre. Inom domstolar, advokatbyråer, bolag, myndigheter finns precis samma maktordning som i övriga samhället. Kvinnor nedvärderas. Kvinnor utsätts för fysiska närmanden, gång på gång. Kvinnor utsätts för övergrepp. Kvinnor är föremål för sexistiska skämt. Kvinnor överröstas, tystas. I flera fall har det handlat om ageranden som är direkt brottsliga. Män som tar sig friheter, på kvinnors bekostnad.

Det är näst intill absurt att vi, år 2017, ska behöva framhålla vikten av att alla individer ska få känna sig trygga och respekterade på en arbetsplats. Arbetsgivare och chefer bär ett stort ansvar för att arbeta för en bättre arbetsmiljö och se till att den typen av situationer som beskrivs i upproret omedelbart upphör. Vi vill dock inte stanna där. Vi menar att alla personer på arbetsplatsen har en del i detta. Om du som kollega inte säger ifrån och markerar ditt ogillande när någon annan blir utsatt är du en del av problemet.

Marginaliserande av kvinnor förekommer överallt, i alla branscher, i alla yrkesroller och i alla situationer. Tack vare några fantastiska initiativtagare riktades blicken denna vecka mot rättsväsendet. Resultatet? Ett omskakande och uppvaknande uppror. Revolution! På torsdagen hade antalet kvinnor som har undertecknat upproret uppgått till närmare 6 000 kvinnor. 6 000. Det är oerhört mäktigt och omöjligt att tysta.

För oss och för många andra handlar detta om mer än ett tillfälligt uppror. Under dessa dagar har det varit fantastiskt att se den enorma kraft som finns när kvinnor sluter upp kring varandra. I diskussionsform har kvinnor backat upp varandra, tipsat varandra, tröstat varandra, blivit förbannade för varandras räkning. Det är en enorm samhörighet mellan oss som ger hopp om framtiden.

Och till dig som är kvinna och läser detta – låt dig inte skrämmas bort från vår bransch. Arbetet som advokat är oerhört roligt, utmanande och givande. Juristvärlden må inte vara fri från sexism och diskriminering, men den är också full av kvinnor och män som kommer att backa upp dig, ge dig plats, uppskatta din kompetens och låta dig växa. Du som kvinna behövs!

Tove Rhudin Nichols, advokat, Nichols & Co advokatbyrå
Sanna Bergenheim, advokat, Nichols & Co advokatbyrå