« Tillbaka till nyheter

Män utbildar om våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 7 dec 2017

Det här Charles Kosgei lärare i sin lokala kyrka i Kapkuptoro,Kericho County i Kenya.

”Som lärare kan jag prata med män och pojkar om positiv maskulinitet, om roller och beteenden som anses som normala och accepterade i samhället, men som i verkligheten skadar kvinnor och flickor. Vi pratar om patriarkatet, de negativa effekterna av våld mot kvinnor och vikten av att leva i fred och i jämställdhet. Med kvinnor och flickor pratar jag om att identifiera olika former av våld. Många av dem har utsattas för destruktiva kulturella normer som innefattar våld som något normaliserat. Kvinnor anmäler inte våldet på grund av det starka stigma som omgärdar övergrepp och våld. Det blir offret och inte förövaren som får utstå skammen och skulden”, säger Charles.

Charles är en av 254 män som i området informerar om sexuellt våld, lagar och mänskliga rättigheter. Männen har genomgått ett utbildningsprogram genomfört av FEMNET och stöttat av UN Women. Projektet innefattade män från 10 områden i Kenya där våld i nära relationer är ett stort problem.

”Den kunskap som jag och mina kollegor har fått genom programmet gör att vi nu förstår vikten av att män engagerar sig i ämnet våld mot kvinnor. Tidigare har det ansetts vara ett ’kvinnoproblem’ men idag kan jag öppet prata med andra män om detta. Vi måste säga nej till kulturella idéer och strukturer som innebär att kvinnor utsätts för våld”, tilläger Charles.

Läs mer om projektet här.

Photo: UN Women/ Kenney Okoth