« Tillbaka till nyheter

Malawis regering antar ändring i konstitutionen som stoppar barnäktenskap

Publiceringsdatum: 28 feb 2017

Malawi, ett land där antalet barnäktenskap är bland de högsta i världen, har i sin regering antagit en ändring i konstitutionen som innebär att åldersgränsen för äktenskap höjs från 15 till 18 år.

Den 14 februari antogs i det malawiska parlamentet ett avgörande beslut både för jämställdhet och för barns rättigheter. Genom att höja åldersgränsen för att få ingå i äktenskap från 15 till 18 år, har landet tagit ett viktigt steg framåt i frågan.

UN Women spelade en avgörande roll i lobbandet för förslaget. UN Women Malawi bidrog bland annat med stöd under översynen av landets konstitution och mobiliserade andra FN-enheter i samarbete med ”The Ministry of Justice And Constitutional Affairs” (MOJACA) samt ”Women and Law in Southern Africa” (WLSA). UN Womens arbete gick också ut på att försäkra att den juridiska processen skulle gå till på ett inkluderande och deltagarvänligt sätt.

Malawi rankas som ett av länderna i världen med allra högst antal barnäktenskap, där hälften av alla flickor i landet är gifta innan de fyllt 18 och där tonårsgraviditeter utgör 20-30 % av den totala mödradödligheten i landet.

Det stora antalet barnäktenskap i Malawi bidrar också till att flickor hamnar i en cykel av fattigdom och brist på utbildning. En gift flicka tvingas ofta att avstå sin skolgång (i Malawi stannar bara 45 % av flickorna i skolan efter 8:e klass) och blir i och med det både mer sårbara inför våld och tvingas bära och föda barn innan de är vare sig fysiskt eller mentalt förberedda.

”Genom att höja åldern för tillåtna barnäktenskap i Malawi har regeringen också ändrat själva det personliga narrativet för oräkneliga malawiska flickor, så att flickor får vara just flickor och inte någons fru”, säger Clara Mah Anyangwe, UN Womens representant för Malawi. Hon fortsätter: ”Detta tillägg i konstitutionen har kommit i rättan tid, så att Malawis flickor och pojkar inte lämnas till sitt öde. Malawi utövar nu sin politiska vilja genom att värna om att skydda den viktiga barndomen.”

Detta konstitutionella tillägg går i linje med Malawis internationella åtaganden i förhållande till Barnkonventionen, Kvinnokonventionen och även de globala målen för hållbar utveckling, där inte minst mål nummer 5 – jämställdhet – står i centrum.