« Tillbaka till nyheter

Kvinnor skyddar skogen och stärker ekonomin

Publiceringsdatum: 25 sep 2019

Medan delar av Amazonas står i lågor, skyddar människorna i norra Bolivia sina skogar genom olika ekonomiska empowerment-program.

Vid midnatt, kommer den 35-åriga Sandra Justiniano till en liten anläggning för att starta sitt skift och utvinna innehållet av asai och majofrukter. Detta gör hon tillsammans med andra kvinnor i samhället Buen Retiro, i norra bolivianska Amazonas.

”Tack vare projektet har vi kunnat förbättra våra liv. Vi har förbättrat vår kunskap, vår ekonomi och därmed våra liv och våra barns liv”, förklarar Sandra Justiniano, ordförande för jordbruksföreningen för producenter i Amazonas av Majo och Asai frukter i området.

Med finansiella medel från den italienska agenturen för utvecklingssamarbete (AICS) har UN Women och Bolivias departement för utveckling och ekonomi (MDPyEP) bidragit med bland annat teknik. Detta har hjälpt till att förbättra produktionen hos tio kvinnoledda företag i fyra kommuner.

Programmet i Buen Retiro involverar 24 kvinnor och män som bearbetar med acai, majo och cupuacu – vilda frukter från Amazonas djungel. Justiniano säger att programmet förbättrat skogsförvaltningen och relationen men leverantörerna. Fler än 200 personer i de omgivande samhällena samlar in dessa frukter.

Nu utbildas dessa leverantörer tillsammans med sina familjer, hur de ska ta hand om skogen och hur man skyddar jorden”, säger Justiniano. Samtal och workshops som UN Women ger är också till väldigt stor nytta för oss. De vet att om de hugger ner ett acai-träd kommer det ta 20 år för det att växa upp igen. Det kommer även orsaka stor skada för hela samhället. Vi lär dem att ta hand om skogen och inte elda under torra perioder.

I samhället där Sandra bor lever främst den inhemska befolkningen.

”Vi föddes i skogen, vi växte upp här och nu ger den oss liv eftersom våra barn växer upp här. Det är därför vi måste ta hand om den och stoppa avverkningen av träd och bränderna. Vi måste undvika att kasta skräp som genererar föroreningar. Det är därför vi socialiserar med andra samhällen om hur vi tar hand om vår skog, och överför denna kunskapen till våra barn. Skogsskötsel är vårt ansvar”, berättar Justiniano.

Violeta Dominguez, UN Women representant i Bolivia, säger att programmets resultat har inneburit ekonomiska fördelar för kvinnor. Programmen har även lett till ekonomisk tillväxt, både på regional och lokal nivå. Hon betonade att kvinnors egenmakt och ekonomiska självständighet kan i många fall bidra till att stoppa könsbaserat våld i regionen.
Alla program inkluderar utbildning i hantering av maskiner och ledarskapsförmågor, men också ökad medvetenhet om jämställdhet och maskulinitet. I utbildningen ingår även möjligheten kunna påverka och motarbeta lagar som innebär ökat våld mot kvinnor och flickor.

Bolivias regering är en nyckelpartner i programmet och har levererat tillgångar till de inhemska kvinnoledda programmen. Där ingår bland annat en generator och maskiner till bearbetning av frukt och märkning av produkterna.

Många av de kvinnor som deltar i programmet med Justiniano är ensamstående mödrar med begränsade ekonomiska tillgångar.

”Programmen har förbättrat våra inkomster, vi skaffade oss ny kunskap om hur vi kan stärka oss själva ekonomiskt och bli mer medvetna om våra rättigheter. Vi lärde oss också hur marknaden fungerar. Vi kan tala offentligt, delta aktivt, och förhandla med myndigheterna om vår ekonomi. Det är empowerment.”, säger Justiniano.

Innan UN Womens program inleddes sålde det Buen Retiro-baserade företaget 200 liter handproducerad acai juice per dag. Nu säljer du upp till 500 liter dagligen. Snart kommer de även att presentera sina produkter på mässor i Santa Cruz och La Paz för att kunna förhandla med företag att börja leverera till andra regioner i landet.

”Men detta kommer bara vara möjligt om vi tar hand om skogen”, varnar Justiniano.

UN Women arbetar världen över för att öka kvinnors roll i klimatförändring och skogsförvaltning. Det offentliggjordes en rapport om kön i biologisk mångfald inför FNs toppmöte om klimatåtgärder som hölls den 23 september. UN Women kommer att fortsätta med sina program så att kvinnor kan gynnas av miljön, snarare än att skada miljön.