« Tillbaka till nyheter

Kvinnor mer synliga i idrottssammanhang

Publiceringsdatum: 19 sep 2016

Kvinnor är mer synliga i idrottssammanhang än någonsin tidigare och i sommarens OS i Rio ställde ungefär 4 700 kvinnor upp i 306 olika tävlingar. Idrottskvinnor världen över bidrar till att utmana könsstereotyper såväl inom som vid sidan av idrotten. Men så länge kvinnor ges sämre möjligheter till träning, sponsorer och säkerhet inom idrotten är målet om jämställdhet inte på långa vägar nått.

Idrott kan på många sätt vara mer än bara idrott. Den kan sudda ut gränser som byggts mellan kön, etnicitet, religion och nationalitet. Idrotten förespråkar hälsa, inger självförtroende och skapar lagkänsla. Kvinnor inom idrotten är mer än bara idrottskvinnor. De utmanar könsstereotyper och visar att män och kvinnor är lika värda, inom och vid sidan om idrotten. Antalet kvinnor som deltar i OS och Paralympics har ökat markant, vilket är ett viktigt steg mot en mer jämställd värld.

Första gången kvinnor deltog i de Olympiska Spelen var år 1900 i Paris och av 997 deltagare var endast 22 kvinnor. OS i London 2012 var första året kvinnor tävlade i alla grenar som finns med i OS-programmet. I år i Rio ställde ungefär 4 700 kvinnor – 45 procent av alla deltagare – upp som tävlanden för sina respektive länder.

Idrottssamfundet har sakta men säkert börjat förstå vikten av kvinnors deltagande. Fler kvinnor inom idrotten bidrar inte bara till att bredda perspektiven och bryta stereotypa normer, utan också till att nå nya målgrupper och skapa kreativitet inom idrotten.

Trots ökat kvinnligt deltagande tycks vägen till jämställdhet inom idrottsvärlden vara lång och krokig. Överallt i världen får kvinnor och flickor som utövar idrott långt färre tävlingsmöjligheter, träningstillfällen och sponsorer än vad män får. De kvinnor som tagit sig till toppen som professionella idrottare möts av enorma skillnader i både lön och engagemang. Under förra fotbolls-VM var den totala summan som betalades ut för damer 15 miljoner dollar medan den för herrar landade på 576 miljoner dollar.

Kvinnor är dessutom kraftigt underrepresenterade när det kommer till de högre positionerna inom idrottsorganisationer. Så sent som i juli 2016 var endast 22 av de 98 medlemmarna i Internationella Olympiska Kommittén kvinnor. Bland styrelseledamöterna i kommitténs exekutiva styrelse är endast fyra av dem kvinnor, vilket motsvarar en fjärdedel.

De globala hållbarhetsmålen är tydliga – jämställdhet ska uppnås till år 2030. Målen tar specifikt upp idrotten som en viktig arena för utveckling och för kvinnors ökade egenmakt. Den ökade andelen kvinnor inom idrotten är ett positivt steg på vägen, men strukturella förändringar måste till för att målen på allvar ska nås.