« Tillbaka till nyheter

Kvinnligt deltagande i återuppbyggnaden av Fiji

Publiceringsdatum: 20 apr 2016

Kvinnor spelar en viktig roll i Fijis livsmedelsförsörjning, då de ofta ansvarar för hemmet och därmed tillgången till rent vatten och mat. Kvinnor utgör också majoriteten av Fijis jordbrukare och marknads- och torgförsäljare. Det är således även kvinnorna som är mest sårbara och drabbas hårdast i naturkatastrofer. 

I februari 2016 drabbades Fiji av cyklonen Winston som orsakade omfattande skador. I de mest utsatta områdena förstördes majoriteten av landets grödor och odlingar.  En familj bosatt i Toge på Fiji, livnär sig på att odla grödor som de sedan säljer vidare till de lokala marknadsförsäljarna. Innan cyklonen slog till kunde familjen skörda uppemot 300-400 kilo av auberginer, ärtor och spenat varje vecka. Familjen vars inkomst helt och hållet beror av försäljningen av dessa grödor, drabbades hårt och fick sin odlingsmark totalförstörd. Ovädret som orsakat stora översvämningar, har lett till att familjer står utan inkomst, marknadsförsäljare utan grödor till försäljning och kunder utan varor att köpa. Familjerna tvingas nu att prioritera mellan utlägg som går till barnens skolgång, vård och mat för dagen.

Då kvinnorna blir hårdast drabbade är det av stor vikt att de är delaktiga i både planering och genomförande av återhämtningsarbetet. UN Womens projekt ”Markets for Change” syftar till att förstärka kvinnors egenmakt i områden som drabbats hårt av extrema väderförhållanden, med fokus på landsbygden. Detta genom att bland annat tillhandahålla tält, bord och stolar för att kunna bygga säkra, inkluderande och jämställda marknadsplatser. UN Women ger också stöd till över 500 marknadsförsäljare i form av fröer, redskap och gödsel. Stödet bidrar till att underlätta livsmedelsförsörjningen  och därmed även öns återuppbyggnad.

Läs hela artikeln på engelska här

Fotocredit: UN Women/Murray Lloyd