« Tillbaka till nyheter

Kvinnliga lantbrukare i Pakistan får landrättigheter

Publiceringsdatum: 5 feb 2016

UN Women Pakistan verkar för att få till samarbeten mellan feodala och traditionella markägare och utsatta kvinnor. Genom att kvinnorna får rätt till marken de odlar på kan de försäkra sig om att få full utdelning för sitt arbete. Utan dessa livsviktiga rättigheter tvingas kvinnorna ofta lämna jordbruket när skördesäsongen är över vilket leder till stor ekonomisk förlust som inte bara drabbar kvinnorna själva, utan även deras familjer och barn.

Durdana är en av 1214 kvinnliga lantbrukare som för första gången i sitt liv fått landrättigheter.

”Jag känner inte till något annat än arbetet på åkern. Vem kunde tro att en fattig änka som jag skulle få äga mark! För första gången i mitt liv kan jag säga att någonting är mitt. Den här marken, så långt ögat kan nå är min, det står på pappret.”

Med landrättigheter kan kvinnorna planera långsiktigt, investera i sitt jordbruk, skydda sig mot naturkatastrofer och framförallt förbättra sin levnadsstandard.

Initiativet bakom arbetet med att ge dessa kvinnor äganderätt till den mark de odlar på heter Livelihood restoration, protection and sustainable empowerment of vulnerable peasant communities in Sindh province och förväntas vinna stor framgång i utvecklingen av landsbygden och stärkandet av kvinnors egenmakt. Troligtvis kommer initiativet att inspirera fler aktörer och på så vis sprida sig till andra delar av Pakistan. Läs mer här.

Foton: UN Women/Faria Salman