« Tillbaka till nyheter

Kvinnliga jordbrukare i Nepal bestämmer själva över sin mark

Publiceringsdatum: 4 apr 2017

Ett gemensamt program som drivs av UN Women och samarbetsorganisationer i Nepal har inte bara förbättrat jordbruksproduktionen och ökat inkomsten för de kvinnliga jordbrukarna, utan har även bidragit till att förändra könsdiskriminerande attityder i samhället.

UN Women har i samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, Internationella fonden för jordbruksutveckling och FN:s livsmedelsprogram implementerat ett program för att främja kvinnor på landsbygden genom att bland annat installerat ett bevattningssystem. I dagsläget ger programmet stöd till 3 400 kvinnliga jordbrukare och deras familjer i 30 olika byar.

Efter installationen av bevattningssystemet, som gör färskvattnet mer lättillgängligt för både hushåll och grödor, har livet för familjerna i byn Paltuwa, Nepal, fullständigt förändrats.

Chanda Devi minns hur det tidigare rådde brist på vatten i byn. ”Källan låg långt bort och våra hinkar kunde inte bära tillräckligt med vatten för våra grödor […] vi drabbades av stora förluster efter varje växelbruk”. Hon är trebarnsmamma och en av 175 kvinnliga jordbrukare på Nepals landsbygd som har tagit del av det nya bevattningssystemet genom UN Women och samarbetsorganisationernas gemensamma program.

I Nepal ses kvinnorna traditionellt som vårdgivare för familjen och även om jordbrukare på landsbygden till stor del utgörs av kvinnor får de sällan ett erkännande eller ersättning för arbetet. Istället undervärderas kvinnliga jordbrukare och de saknar likvärdig tillgång till resurser.

Fler kvinnor i ledarpositioner bidrar även till att stereotypa könsroller bryts och kulturella uppfattningar om kvinnliga jordbrukare förändras. Chanda Devi tillägger även ”innan var vi inte tillåtna att röra oss utanför huset men idag stöttar och uppmuntrar våra makar oss till att arbeta, tjäna egna pengar och bli självständiga […] jag är särskilt glad å min dotters vägnar.”

Läs den fullständiga artikeln här.

Foto: UN Women/Narendra Shrestha