« Tillbaka till nyheter

Situationen i Gaza nu katastrofal

Publiceringsdatum: 31 okt 2023

Krisen i Gaza är nu en politisk och humanitär katastrof av stora mått. I Gaza bor ungefär 2.2 miljoner människor på en liten yta. Flera tusen har dödats och tiotusentals skadats. 66% av de döda är kvinnor och barn. Siffrorna ökar konstant.

Massor av människor flyr från norra Gaza till söder. En del familjer tar emot upp emot 50 släktingar. Förnödenheter börjar ta slut och den humanitära hjälp som kommer in är inte tillräcklig. Det fattas mat, vatten, bränsle och andra förnödenheter.

Människor i Gaza är desperata och den civila ordningen håller på att brytas ner. Nyligen bröts all telefon- och internetkommunikation.

Flera FN-anställda döda
Flera FN-anställda har dött i Gaza. FN: organ för Palestinaflyktingar, UNWRA. har ca 13 000 personal som arbetar över hela regionen. Tillsammans med andra FN-organ arbetar de nu med humanitära insatser i Gaza som medför extremt stora risker.

Den 29 oktober hölls en minnesceremoni i Amman, Jordanien, för de 59 FN-anställda som förlorat livet i Gaza.

UN Women tappade kontakt med sin personal i Gaza, men har nu fått kontakt med dem igen. Dessa anställda har nu förlorat hus och hem som så många andra i Gaza.

FN-resolution om eldupphör i Gaza antagen
FN:s generalförsamling – där alla FN:s medlemsländer deltar – antog den 27 oktober en resolution om eldupphör i Gaza. Resolutionen – som inte är bindande – uppmanar Israel och Hamas till ett omedelbart eldupphör för att humanitärt bistånd ska kunna föras in över gränsen till det krigsdrabbade palestinska området, som t.ex. omedelbar införsel av vatten, mat, mediciner, bränsle och elektricitet, samt obehindrad tillgång till Gaza för FN och andra humanitära organisationer.

FN:s generalförsamlings resolution antogs med röstsiffrorna 120–14 med 45 länder som lade ned sina röster. Bland de som la ner sina röster var Sverige, Tyskland, Italien och Storbritannien. Bland de som röstade emot fanns USA. USA och Israel kritiserade resolutionen för att den inte nämnde terrorstämplade Hamas. USA meddelade dock inför omröstningen att landet ställer sig bakom kravet på en paus i kriget mellan Israel och Hamas för att underlätta för hjälpsändningar till invånarna i det palestinska området.

Säkerhetsrådet hade möte igen igår 30 oktober om situationen i Gaza, men fortfarande kan inga resolutioner antas i rådet pga de låsningar som finns.

UN Womens arbete i Gaza
UN Women har funnits på plats i Palestina sedan 1997 med arbete för att stärka kvinnors och flickors rättigheter. UN Women är en av FN-organisationerna som nu deltar i det humanitära arbetet i Gaza. I starten av krisen gjorde UN Women en snabb utvärdering av situationen för kvinnor och flickor i Gaza.

UN Women ser att kvinnor och deras familjer i Gaza behöver akut mat, vatten, el, medicin och säker tillgång till civila platser som sjukhus, liksom annan civil infrastruktur. Kvinnoledda hushåll drabbas extra hårt av förlorade hem och inkomster, då patriarkaliska normer hindrar dem från att få adekvat tillgång till resurser.

I de överbelastade lägren ökar risker för sexuella trakasserier, sexuellt våld och könsbaserat våld. Det är också högre risk för sexuell exploatering och människohandel. UN Women ser också att äldre och funktionshindrade kvinnor är mer utsatta, även för våld.

UN Women arbetar i Gaza med psykosocialt- och traumastöd till kvinnor som överlevt övergrepp och också med direkt finansiellt stöd till kvinnoledda hushåll. UN Women stödjer lokala kvinnorättsorganisationer så att de kan nå de mest utsatta kvinnorna och flickorna.

UN Women fortsätter att uppmana till omedelbar vapenvila så att humanitärt kan levereras till de som behöver det.

Stöd UN Womens arbete i Gaza här

Läs mer i UN Womens analys “UN Women rapid assessment and humanitarian response in the Occupied Palestinian Territory”