« Tillbaka till nyheter

Kodningsläger för flickor i Afrika

Publiceringsdatum: 16 okt 2018

Programmet African Girls Can CODE Initiative (AGCCI) anordnade i augusti ett 10-dagars kodningsläger för flickor i åldrarna 14–20 år från 34 afrikanska länder. Lägret hölls i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och målet var att utbilda flickor inom digital media, teknologi och programmering. Det var det första av 18 läger och startskottet för ett gemensamt program mellan UN Women, African Union Commission (ACU) och International Telecommunication Union (ITU).

Idag är män och pojkar överrepresenterade inom fältet för teknologi och programmering. ”Tjejer diskrimineras. Datorkunskap har alltid setts som något för killar, inte tjejer” menar 15-åriga Eno Ekanem från Nigeria. ”Borde inte du lära dig att vara hemmafru eller göra andra tjejgrejer” är kommentarer Eno fått höra. Hon berättar att hennes egen syn på programmering förändrades under lägrets gång. Hon brukade tidigare också se det som en ”killgrej”, men sedan det kommit fler och fler kvinnliga kodare till lägret och pratat med flickorna kände Eno att hon som tjej också kunde lära sig mer på området.

Om det inte finns tillräckligt med kvinnor och flickor inom den så kallade fjärde industriella revolutionen kommer vi inte att få den mångfald av tekniska lösningar som krävs för att nå målen.

På lägret jobbade Eno tillsammans med sex andra tjejer från Namibia, Rwanda, Swaziland, Senegal och Nigeria med att bygga en drönare styrd av sms-meddelanden som ska dela ut medicin på landsbygden. Hon berättade att det var häftigt att jobba med flickor från andra länder på det här sättet.

”Man lär sig koda och programmera, men man lär sig också om andra länder och kulturer. Vi lyssnar på varandra, ger varandra utrymme att prata och försöker samarbeta. Genom programmet tilldelades Eno en dator, datorn tänkte hon ta med sig hem för att lära sina tjejkompisar att koda, så att de också kan förstå att det inte är en ’killgrej’. Jag ska se till att jag delar med mig av allt jag lärt mig här, även det jag lärt mig om livet”, berättar Eno.

När flickorna avslutat programmet kommer de att ha kunskaper och kompetens inom programmering, teknologi och företagande för att kunna satsa på en karriär inom informations- och kommunikationsteknik.

UN Womens representant i Etiopien, Letty Chiwara, betonade att en satsning på att utbilda flickor inom teknologi för att uppnå ökad jämställdhet är inte bara viktigt för kvinnors och flickors egenmakt – utan också för att uppnå de 17 globala målen för Agenda 2030.

”Om det inte finns tillräckligt med kvinnor och flickor inom den så kallade fjärde industriella revolutionen kommer vi inte att få den mångfald av tekniska lösningar som krävs för att nå målen”, menar Letty.

Programmet kommer att pågå mellan 2018-2022 och förväntas nå mer än 2000 flickor internationellt.