« Tillbaka till nyheter

Kazakstans nya projekt för att stoppa våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 8 sep 2017

Föreställ dig ett team bestående av en advokat, en polis, en läkare, en psykolog och en socionom som åker runt och besöker våldsdrabbade kvinnor. Alla där för att erbjuda kvinnorna den hjälp de kan behöva för att ta sig ur en våldsam livssituation eller för att bearbeta trauman. Detta är ett nu pågående projekt som bedrivs av UN Women och den kazakstanska åklagarmyndigheten.

Under år 2016 begicks vart tredje mord inom familjen i Kazakstan. Till följd av misshandel i hemmet dog 36 kvinnor och 742 kvinnor begick självmord. Totalt anmäldes 2 481 fall av våld mot kvinnor och flickor förra året, siffran är bara toppen av ett isberg då mörkertalet är mycket stort.

Dessa skrämmande siffror låg till grund för att åklagarmyndigheten tillsammans med UN Women förra året började utveckla pilotprojektet ”Kazakstan fritt från våld i hemmet”. I projektet samverkar flera olika sektorer och myndigheter för att kvinnors situation ska förändras.  Det handlar om att anpassa landets lagstiftning till internationell praxis för förebyggande och hanteringen av våld i hemmet. Dessutom byggs det ett omfattande socialt skyddsnät som kan erbjuda utsatta kvinnor alltifrån juridisk rådgivning till psykologisk hjälp.

Projektet sjösattes i södra Kazakhstan, den mest tätbefolkade men också den mest konservativa regionen i juni 2017. Bara under en månad lyckades teamet besöka 37 orter och komma i kontakt med nästan 20 000 män och kvinnor. Detta resulterade i att 14 nya fall av sexuellt våld och mer än 300 fall av våld i hemmet rapporterats till myndigheterna. För att informera både allmänheten och unga har det även hållits 22 utbildningar om könsbaserat våld, jämställdhet, reproduktiv hälsa och mänsklig rättigheter.

Kazakstans regering har redan vidtagit flera åtgärder för att fortsätta arbeta med frågan. I samtliga distrikt som projektet besökt har det upprättats centrum för våldsrelaterade frågor, inklusive ett avgiftsfritt socialt och psykologiskt centrum för våldsöverlevande kvinnor i ToleBi-distriktet. En ny avdelning för familjefrågor i södra Kazakstan kommer att driva på progressiva nya policys för kvinnor, unga och familjer. Inom en snar framtid måste alla som ansöker om äktenskapsintyg i Kazakstan genomgå en obligatorisk utbildning om våld i hemmet.

Photo: Kazakhstan’s General Prosecutor’s Office.