« Tillbaka till nyheter

Juridisk upprättelse blir snart verklighet för överlevare av sexuellt våld under kriget i Kosovo

Publiceringsdatum: 6 apr 2016

Nu har implementeringen påbörjats av den nya lag som ska ge överlevare av sexuellt våld i samband med kriget i Kosovo på 90-talet upprättelse. Den nya lagen godkändes den 30 december och ska ge överlevare av sexuellt våld i konflikt rätt till erkännande som civila offer i kriget samt rätt till olika former av ersättning, däribland ekonomisk.

UN Women har arbetat med civilsamhällesorganisationer och beslutsfattare i Kosovo sedan 2006 för att få igenom ett erkännande för alla som utsattes för sexuellt våld under kriget i Kosovo som tog slut 1999. UN Women har också varit med och påverkat utformandet av landets handlingsplan om FN:s säkerhetsresolution 1325 i syfte att bland annat skapa upprättelse för kvinnor som utsatts för sexuellt våld i konfliktsituationer. Fortsatta insatser från UN Womens sida för att söka upprättelse för överlevare av sexuellt våld i konflikt innefattar att delta i arbetet med att utforma den kommission som ska utreda enskilda ärenden, att utveckla utbildningsprogram, att utbilda kommissionens medlemmar samt att utbilda andra betydelsefulla aktörer såsom fristående organisationer.

– De som överlevt våldet är glada att en lag som garanterar deras, rättigheter, värdighet och integration i livets alla aspekter har godkänts och snart kan tillämpas, säger Miranda Sada, Executive Director på Medica Gjakova, en icke-statlig organisation som arbetar med personer som överlevt sexuellt våld. Det krävs mycket arbete för att stärka överlevare. Kvinnorna är i behov av omfattande psykosocialt, medicinskt, juridiskt och ekonomiskt stöd, fortsätter hon.

Kvinnor som utsatts för sexuellt våld under kriget välkomnar lagen, men understryker också behovet av omfattande stöd i arbetet för att motarbeta den stigmatisering och tradition av skam och tystnad som fortsatt drabbar överlevare och försvårar arbetet med upprättelse och försoning. Ett juridiskt erkännande och rätten till ersättning är ett viktigt steg i arbetet för att öka de utsatta kvinnornas ställning i samhället samt förbättra deras förutsättningar inför framtiden.

Läs hela artikeln här