« Tillbaka till nyheter

Jämställdhetsintegrering fortsätter inom regeringens politikområden

Publiceringsdatum: 22 nov 2023

Diana Janse, statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete, var gäst på Concord Sveriges Policyforum.

Concord är en samarbetsplattform för civilsamhällesorganisationer där UN Women Sverige deltar.

Janse talade om regeringens omläggning av biståndet och det stora fokus som är på Ukraina. Biståndet ska också bidra till att mobilisera andra resurser, sa Janse. 

Vad gäller jämställdhet i bistånds- och utrikespolitiken är jämställdhetsintegreringen fortsatt något regeringen arbetar med, enligt Janse.

Inom biståndet är t.ex. kvinnors ekonomiska egenmakt prioriterat. Hon nämnde även att agendan för kvinnor, fred och säkerhet (Women Peace and Security, WPS) fortsatt är viktig.