« Tillbaka till nyheter

Intervju med PEAB

Publiceringsdatum: 23 maj 2017

Byggföretaget PEAB är den nya huvudsponsorn till HeForShe-ambassadörerna Hammarby dam- och flicklag. I ett samtal med Christer Fursth, distriktschef på PEAB Bostad, berättar han om tankarna bakom sponsorskapet och vad jämställdhet innebär för både PEAB och honom personligen.

Christer Fursth understryker vikten av att det ska finnas någon form av samhällsprojekt involverat i sponsringsavtalet. Han framhåller att ”allas lika värde och jämställdhet är en viktig fråga för oss” och där ingår Hammarbys arbete med HeForShe.

För PEAB ingår jämställdhet, mångfald och HeForShe-principerna i deras värdeord JUPP – jordnära – utvecklande – personlig – pålitlig, säger Christer Fursth.

”Alla kan associera på sitt eget sätt till dessa ord. Våra värderingar har vi när vi rekryterar och hur man ska behandlas så att alla ska behandlas lika och även det med mångfald. För att utveckla ett bolag kan vi inte rekrytera alla som är lika för då kommer utvecklingen av vårt bolag att stagnera. Utan vi behöver alla sorters människor, från olika håll med olika kompetenser och spetskompetenser.”

En av de stora anledningarna till sammarbetet med Hammarby var att involveras i deras skol-och mentorprogram. Syftet med detta arbete är att barn och ungdomar ska få rätt värderingar från ung ålder och förstå vikten av jämställdhet, allas lika värde samt prata attityder och värderingar.

”Vi tror att vi kan få den största förändringen och snabbaste förändringen om vi riktar oss till den målgruppen. Dessutom så värnar vi om ungt ledarskap, framförallt jobbar vi mycket med ledarskap för anställda inom PEAB.  Förhoppningsvis kommer ett antal av dem som vi har träffat i skolorna vara medarbetare på PEAB i framtiden och att cirkeln sluts.” Han tillägger även att rätt värderingar ser PEAB som en samhällsnytta som de ska vara med och bidra till.

Byggbranschen ligger efter när det gäller jämställdhet och mångfald. Christer Fursth poängterar dock att PEAB Bostad består av 56 % kvinnor men medger att det överlag är en väldigt mansdominerad bransch.

”Jag brukar jämföra med fotbollen, vi har traditioner och vi har en historia.” Han säger att herr-och damfotboll har skilda starttillfällen men att utvecklingskurvan också är olika ” Damfotbollsutvecklingen går spikrakt uppåt medan herrfotbollen går väldigt sakta uppåt.”

Han tillägger att problematiken även ligger i de ekonomiska förutsättningarna och att exempelvis löneskillnaden inte bara är ett problem inom idrotten utan en del av ett större samhällsproblem.

I kampanjen HeForShe uppmanas framförallt män och pojkar att förespråka för jämställdhet och mot diskriminering. Personligen inspirerades Christer Fursth till att vara en HeForShe-förespråkare eftersom han brinner för allas lika värde.

”För mig är det viktigt att man inte har några fördomar eller har några förutfattade meningar om någonting. Utan prestationen är det som är viktigast” avslutar Christer Fursth.