« Tillbaka till nyheter

Internationella kvinnodag 8 mars

Publiceringsdatum: 8 mar 2024

Tema: Invest in Women – Accelerate progress!


300 miljarder SEK – notan för det obetalda arbete som världens kvinnor utför i år.
76 % av det obetalda arbetet i världen utförs av kvinnor
. Det gäller alltifrån praktiska sysslor i hemmet till att planera, påminna, stötta, trösta. Dessa uppgifter ses fortfarande inte som arbete, trots att de bidrar till att upprätthålla ojämställdheten mellan män och kvinnor. Skulle de få betalt för det skulle det i kronor motsvara en summa på nära 300 miljarder.

Data från FN:s jämställdhetsorgan UN Women visar att samhällen blir mer hållbara, ekonomiskt framgångsrika och fredligare med högre jämställdhet. När kvinnor organiserar sig för att påverka samhällsutvecklingen, får detta bestående verkan. Ändå saknas investeringar i kvinnors egenmakt.

Med start på internationella kvinnodagen den 8 mars samlas flera tusentals kvinnor och kvinnorättsorganisationer i FN för det årliga stora jämställdhetsmötet – Commission on the Status of Women (CSW). Temat i år är kvinnors ekonomiska egenmakt och hur mer investeringar behövs för jämställdhetsarbetet. Under mötet i New York diskuterar FN:s medlemsländer åtgärder för att stärka det globala jämställdhetsarbetet och förhandlar fram internationella slutsatser på området.

FN:s generalsekreterare har tagit fram en rapport om kvinnors ekonomiska egenmakt inför mötet. Några av budskapen är:

  • Kvinnors ledarskap och ekonomiska egenmakt är en nyckel för att nå FN:s globala mål och Agenda 2030.

  • Globalt befinner sig kvinnor oftare i lågavlönat arbete och i informell sektor utan trygghetssystem. Lönegapet mellan kvinnor och män är fortfarande enormt och investeringar i kvinnors företagande är låga. Samtidigt med detta fortsätter kvinnor att ta det största ansvaret för det obetalda arbetet.

  • Kvinnors obetalda arbete måste på allvar erkännas och tas hänsyn till för att kunna stärka kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. En viktig del i detta är investeringar i det som kallas ”care economy – i allt från barnomsorg till pensioner.

UN Women Sverige med NORD DDB lanserar en kampanj den 8 mars som, genom formatet av en faktura, lyfter fram alla de arbetsuppgifter som kvinnor världen över utför obetalt varje dag. Skulle de få betalt för det skulle det i kronor motsvara en summa på nära 300 biljoner. Se kampanjen här


”Precis som fakturan konstaterar, lägger kvinnor världen över 16,4 miljarder timmar på obetalt arbete dagligen. Skulle de få betalt för det skulle det i kronor motsvara en summa på nära 300 miljarder. Det är absurda siffror som vi gestaltar genom denna enorma faktura, men som vårt samhälle fortsätter att acceptera. Med den här kampanjen vill vi belysa just den absurda och orimliga arbetsbördan, genom att ta fram en faktura. Tänk om någon faktiskt hade fått betala för den fakturan? ” säger Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige.