« Tillbaka till nyheter

Internationella flickdagen den 11 oktober

Publiceringsdatum: 11 okt 2017

Det finns 1.1 miljarder flickor i världen och varenda en av dem har rätt till sina mänskliga rättigheter. Ändå möter flickor dagligen diskriminering och de som lever i kris- och konfliktdrabbade områden är ännu mer utsatta.

Var tionde minut dör det någonstans i världen en oskyldig flicka som ett resultat av våld. Vid humanitära kriser ökar ofta det könsbaserade våldet, barnäktenskap, exploatering av flickors kroppar och trafficking. Oskyldiga flickor i konflikthärjade områden löper 90 procent högre risk att gå miste om att gå i skolan än flickor i ett konfliktfritt område.

På årets Flickdag fokuserar UN Women på temat EmPOWER girls: Före, under och efter konflikt.

Världen över höjer starka flickor sina röster för sina rättigheter och sin säkerhet. De arbetar för att stoppa våld mot flickor och kvinnor, kämpar för att få sina inhemska rättigheter erkända samt att bygga fredsfulla och sammanhållna samhällen att leva i. Runt om i världen finns UN Women på plats för att skydda, stärka och förse flickor med positiva valmöjligheter som får dem att växa.

Läs mer om hur UN Women arbetar för att stärka flickor rättigheter här.