« Tillbaka till nyheter

Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

Publiceringsdatum: 2 feb 2017

FN uppskattar att 125 miljoner av världens kvinnor och flickor som lever idag har utsatts för kvinnlig könsstympning. Unga flickor, från spädbarn till 15 års ålder, är den mest utsatta gruppen och utgör nästan en fjärdedel av alla flickor och kvinnor som blivit könsstympade runt om i världen.
En smärtsam upplevelse de tvingas genomlida, bara för att de föddes som flickor.

I september 2015 antogs de globala hållbarhetsmålen där 193 länder enades om att utrota kvinnlig könsstympning till år 2030. Även om detta är ett steg i rätt riktning är det en lång väg kvar. Enligt UNICEF könsstympas mer än två miljoner flickor i åldrarna 4-11 varje år. Kvinnlig könsstympning är ett livsfarligt ingrepp med syftet att förändra en flicka eller kvinnas yttre könsorgan utan medicinska skäl. Det skadliga ingreppet orsakar stark smärta och sker i flera delar av världen men är vanligast förekommande i Afrika och Mellanöstern.

Kvinnlig könsstympning har fyra olika klassifikationer beroende på hur omfattande eller ingående ingrepp som skett. Sedvänjan är en flera tusen år gammal tradition som saknar religiös anknytning. Ingreppet orsakar stora hälsorisker både på kort och lång sikt, samt fysiskt och psykiskt lidande och risk för dödsfall till följd av bristande vård och sanitet. Kvinnlig könsstympning är ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter.

I dagsläget minskar antalet könsstympningar men övergreppen kvarstår fortfarande för hundratalsmiljoner kvinnor och flickor världen över. För att stoppa kvinnlig könsstympning krävs insatser och förändringsarbete på flera olika nivåer. Att lagstifta mot kvinnlig könsstympning är viktigt, men det har visat sig vara en otillräcklig metod för att avskaffa sedvänjan. I december 2015 blev exempelvis kvinnlig könsstympning olagligt i hela Gambia men traditionen kvarstår fortfarande. UN Women stödjer organisationen GAMCOTRAP i Gambia som driver projekt och arrangerar utbildningar om hälsoriskerna med kvinnlig könsstympning. Syftet med projektet är att utbilda både kvinnor och män om de hälsofaror ingreppen innebär samt informera om mänskliga rättigheter för sig själva och sina döttrar.

På internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning den 6 februari uppmärksammar UN Women nationell kommitté Sverige detta allvarliga brott mot mänskliga rättigheter genom att arrangera ett seminarium i Sveriges riksdag.

Photocred: UNICEF/UN05212/Dragaj