« Tillbaka till nyheter

I UN Womens ”Oaser” får syriska kvinnor ökad egenmakt

Publiceringsdatum: 9 nov 2015

Mer än 5 000 syriska kvinnor och flickor besöker UN Womens ”Oaser”–trygga platser i Za’ataris flyktingläger–per månad. Flera hundra har fått inkomster genom UN Womens ”Cash-for-work”-program i Jordanien och har på så vis fått möjlighet till egen ekonomi.

Za’atari flyktingläger öppnades 2012 och växte snabbt till den största flyktinganläggningen i Jordanien. Uppemot 80 000 syrier söker skydd här från det dödliga kriget som rasar i deras land sedan 2011, och lägret har på många sätt utvecklats till en mer bestående bosättning där många har stannat över tre år. Att vara kvinna eller flicka i ett flyktingläger innebär alltid en ökad risk att utsättas för exploatering, trafficking och sexuellt våld, och Za’atari är inget undantag.

För att minska utsattheten har UN Women sedan 2012 drivit tre ”Oaser” i Za’atari. I dessa får kvinnor och flickor skydd, de får möjlighet att arbeta med lön, de får hjälp med barnomsorg och tillgång till utbildning. Oaserna har runt 5000 besökare per månad, varav nära 1000 är regelbundna besökare.

Utöver arbetet med att se till att kvinnors grundläggande behov tillgodoses, stöder UN Women en kommitté med kvinnor från lägret som sammanträder med lägrets beslutsfattare och behandlar frågor som exempelvis rör säkerheten i lägret, matkuponger och hygien. Syftet är dels att bryta isoleringen som kvinnor ofta möter i Za’atari, och dels att hjälpa dem med kompetensutveckling, tillgång till offentligt utrymme och ekonomiskt oberoende.

Arbeten inom ”Cash-for-work”-programmet inkluderar sömnad av skoluniformer, återanvändning av UNHCR-tält, workshops, undervisning, och arbeten som säkerhetsvakter och barnskötare. Det är det mest omfattande programmet av sitt slag i Za’atari och bygger på UN Womens övertygelse om att humanitära insatser måste kombineras med investeringar i utvecklingsinsatser för att få till en varaktig hållbar förändring i kvinnors liv och i samhällena i stort.

Målet med programmet är att kvinnliga flyktingar ska få ökad möjlighet till en egen ekonomi och ett meningsfullt engagemang i samhället, för att på så vis etablera grundstenarna för deras nuvarande och framtida möjlighet till mänskliga rättigheter.

Stöd UN Womens insatser för kvinnor på flykt här!
Eller swisha valfritt belopp till 123 900 29 32