« Tillbaka till nyheter

Historien bakom internationella kvinnodagen

Publiceringsdatum: 6 mar 2017

Under drygt hundra år har internationella kvinnodagen hunnit genomgå en omfattande förändring. Det som började som en demonstration för kvinnliga textilarbetare i USA blev sedan synonymt med en internationell fredsrörelse under första världskriget.

Internationella kvinnodagen har en minst sagt intressant historia bakom sig, där dess tillkomst som FN-dag grundar sig i många olika händelser redan under 1900-talets början. Efter att ha blivit en stor nationell kvinnodag i USA som en demonstration för arbetande kvinnor, är det sedan i Europa den får sin internationella prägel inom ramen för den s.k. Andra Internationalen.

Dagen också varit ett viktigt inslag i protesterna mot första världskriget, inte minst i Ryssland, där den efter krigets slut blir mindre synlig under en längre period – faktiskt ända fram till 1970-talet, där internationella kvinnodagen slutligen blir en officiell FN-dag.

Samtidigt som dessa förändringar ägt rum har också internationella kvinnodagen präglats av kontinuitet. Dagens kärnbudskap är idag detsamma som det var under det tidiga 1900-talet, och det är också lika brännande aktuellt: att uppmärksamma ojämställdheten i världen och att kraftsamla för att förändra den.

UN Women Sverige stödjer UN Womens globala arbete för kvinnors och flickors rättigheter. Genom  insamling, spridning av information, utbildningar och politisk påverkan bidrar vi till projekt i världen som gör konkret skillnad för flickor och kvinnor i behov av hjälp och stöd.

Temat för internationella kvinnodagen 2017 är ”Women in the Changing World of Work”, med det globala målet Planet 50-50 by 2030 – en jämställd värld år 2030. Det är alltså kvinnors arbete som står i fokus under internationella kvinnodagen i år, en helt avgörande aspekt i arbetet för en rättvis och jämställd värld där kvinnor har mandat att arbeta och försörja sig själva.