« Tillbaka till nyheter

Halyna Meshcherakova från UN Womens landskontor i Ukraina

Publiceringsdatum: 11 mar 2023

Under mötet i FN:s kvinnokommission (CSW) i New York träffas jämställdhetsaktörer från hela världen.

Vi träffade Halyna Meshcherakova som arbetar på UN Womens landskontor i Ukraina. Hon berättar om UN Women’s arbete med kvinnor och flickor i Ukraina och om UN Womens arbete med att stärka jämställdhetsperspektivet i de humanitära insatserna i landet.

– UN Women samarbetar med över hundra kvinnorätts- och civilsamhällesorganisationer. Dessa organisationer är helt centrala för att nå ut till de mest utsatta och sårbara kvinnorna och flickorna i landet, berättar Halyna.

Hon berättar också att mycket långsiktigt arbete återstår, inte minst med psykosocialt och annat stöd till de kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt och könsrelaterat våld under kriget.

– Det är viktigt att återuppbyggnaden har ett jämställdhetsperspektiv och att kvinnor och flickor nu deltar i den ekonomiska och sociala uppbyggnaden och i freds- och förhandlingsarbetet.

Och Halyna Meshcheryakova är försiktigt positiv till att jämställdhetsaspekter mer och mer tas hänsyn till.