« Tillbaka till nyheter

Förbud mot könsstympning hotat i Gambia

Publiceringsdatum: 20 mar 2024

Det förbud mot könsstympning som funnits i Gambia sen 2015 riskerar att rivas upp. I veckan röstade Gambias parlament för att fortsätta med förslaget om att avskaffa lagen som förbjuder kvinnlig könsstympning. Initiativet till en lagförändring kommer från ett antal religiösa och politiska ledare i landet.

Detta lagändringsförslag skulle gå emot både Barnkonventionen och Kvinnokonventionen och riskerar utsätta flera tusentals kvinnor och flickor för ytterligare livslångt lidande, både fysiskt och psykiskt. Dessutom sänder detta en fruktansvärd signal till andra länder om synen på övergreppet könsstympning”, säger Louise Waller, kommunikationsansvarig på UN Women Sverige.

Kvinnlig könsstympning har varit förbjudet i Gambia i över åtta år. Trots detta försöker nu flera religiösa och politiska ledare upphäva förbundet om könsstympning.

När könsstympning kriminaliserades i Gambia 2015 var detta ett stort framsteg. Sedan lagen inträdde stärktes skyddet mot dessa skadliga övergrepp, även om genomförandet av lagen har varierat stort.  

Nivån på könsstympade kvinnor i Gambia är ca 75 procent, varav 50 procent är flickor upp till 14 år. Detta betyder att upp till varannan flicka du ser i Gambia har undergått det övergrepp som könsstympning är.

FN beräknar att fyra miljoner flickor i världen utsätts för könsstympning varje år där en eller alla externa delar av det kvinnliga könsorganet tas bort, utan medicinska skäl. Övergreppen utförs i många fall av personer utan utbildning, med smutsiga verktyg och utan bedövning. Övergreppet kan därmed få dödliga utkomst.

Idag lever över 200 miljoner flickor och kvinnor med konsekvenserna av könsstympning, i Sverige beräknas denna siffra vara ca 40 000.

FN:s jämställdhetsorgan UN Women arbetar i Västafrika och i andra länder där det förekommer könsstympning med offer för könsstympning, med utbildningar om sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter samt med att försöka förändra skadliga normer och beteenden i samhället.

UN Womens regionala goodwill-ambassadör, Jaha Dukureh[1], har fokus på att stoppa könsstympning och barnäktenskap. Jaha Dukureh utsattes själv för könsstympning i sitt uppväxtland Gambia och giftes bort till en äldre man när hon var 15 år. Nu är hon en aktivist som outtröttligt har arbetat i flera år med att stoppa könsstympning.

Jaha Dukureh är också en del av den proteströrelse som uppstått och just nu pågår som en reaktion mot förslaget. 

FN i Gambia har uttalat sig[2] om förslaget till lagförändring och är mycket bekymrade över att detta riskerar att kraftigt öka könsstympning i Gambia. Det skulle också strida mot grundläggande mänskliga rättigheter som rätt till sin kropp, hälsa och skydd mot våld. Flera FN-resolutioner har antagits som vädjar till stater att anta och genomföra lagar för att förbjuda könsstympning. Tradition, kultur eller religion får aldrig användas som en ursäkt för våld eller övergrepp mot kvinnor och flickor.

Så sent som i februari 2024 hölls Gambias nationella konferens mot könsstympning där deltagare från regeringen, FN och civilsamhälle bekräftade synen på könsstympning som ett skadligt traditionellt övergrepp.


Kontakt för medieförfrågningar:
Louise Waller
076-102 33 88
louise.waller@unwomen.se

Bild: Jaha Dukureh, UN Women´s regionala goodwill ambassadör mot barnäktenskap och kvinnlig könsstympning var på plats utanför parlamentet i Gambia i måndags. Foto: Hadim Thomas-Safe Hands for Girls via AP


[1] Jaha Dukureh | UN Women – Headquarters

[2] A Statement by The United Nations in The Gambia on Protecting the Rights of Girls and Women from Female Genital Mutilation (FGM) | United Nations in The Gambia