« Tillbaka till nyheter

FN:s internationella dag 6 februari

Publiceringsdatum: 6 feb 2024

Kvinnlig könsstympning (Female Genital Mutilation, FGM) utgör en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter och är ett hot mot flickors och kvinnors hälsa, integritet och välbefinnande. FGM innebär att en del eller alla externa delar av det kvinnliga könsorganet tas bort och innefattar alla ingrepp som involverar förändring eller skada av kvinnans genitala områden av icke-medicinska skäl. 

Flickor som genomgår FGM får kortsiktiga komplikationer som svår smärta, chock, överdriven blödning, infektioner och svårigheter att urinera. Långsiktigt får könsstympning ofta konsekvenser för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa samt mentala hälsa. 

Den 6 februari är FN:s internationella dag för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Årets tema ”Hennes röst – Hennes framtid” understryker betydelsen av att lyssna till varje överlevande kvinnas eller flickas röst. Det är en uppmaning till handling och att bidra till den globala rörelsen för att avsluta denna skadliga praxis. Det är genom gemensamma ansträngningar och partnerskap som vi kan skapa en framtid där kvinnlig könsstympning inte längre existerar.

Trots framsteg i arbetet mot könsstympning under de senaste tre decennierna riskerar vi nu ett bakslag i arbetet. Humanitära kriser, klimatförändringar och väpnade konflikter förvärrar situationen och motverkar arbetet mot könsstympning.

Förra året visade siffror att över 200 miljoner flickor och kvinnor i världen lever med konsekvenserna av FGM. Rapporter varnar för att nästan 4,4 miljoner flickor riskerar att tillföras den statistiken under 2024. Detta motsvarar över 12 000 fall varje dag. 

Det är en påminnelse om det akuta behovet av att intensifiera insatserna för att skydda flickors och kvinnors rättigheter.

UN Women arbetar tillsammans med andra aktörer för att eliminera kvinnlig könsstympning. Arbetet kräver samordnade och systematiska ansträngningar som involverar hela samhällen. Centralt är att fokusera på mänskliga rättigheter, jämställdhet, sexualundervisning och att adressera behoven hos kvinnor och flickor som lider av denna praxis. 

UN Women samarbetar med och genom kvinnorätts- och andra organisationer som arbetar i frontlinjen för att eliminera kvinnlig könsstympning. Viktigt arbete sker mot traditionella sociala normer och mot de ojämlika maktförhållanden som utgör grunden för förekomsten av kvinnlig könsstympning.Stöd UN Women i kampen mot alla former av våld mot kvinnor och flickor.
Bli Världsfeminist du också!