« Tillbaka till nyheter

FN-dagen: Ordförande har ordet

Publiceringsdatum: 24 okt 2023

FN-dagen 24 okt 

Kära kämpar, medlemmar och månadsgivare, 

Idag på FN-dagen kan det vara på sin plats att påminna varandra om att världen efter andra världskriget gick samman för att försöka förena folk över nationsgränserna och gemensamt fastslå grundläggande mänskliga rättigheter. Jag brukar läsa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter regelbundet och jag kan inte hymla om att dessa vackra paragrafer emellanåt känns som en avlägsen utopi, en dröm och en bön som sällan hörsammas av herrskapet som styr vår värld. Om världens ledare bara kunde praktisera paragraferna skulle de maximera världssamfundets samlade välmående. 

Just nu pågår flera krig, konflikter och kriser och terrorattacker som fyller våra nyhetsflöden och näthinnor med bilder på outhärdligt mänskligt lidande. Vi är många som känner en växande frustration och förtvivlan över det mångfasetterade och komplexa våld som utspelas i när och fjärran och som vi inte förmår stävja. 

I tider som dessa behöver vi mötas, samlas och samtala över alla gränser. Vi behöver öka det multilaterala arbetet och förhandla fram fred och frihet för fler – inte minska det. FN är fortfarande den främsta arenan för att försöka finna och enas kring gemensamma lösningar för arbetet mot en bättre värld. FN är en plattform för gemensam diskussion, diplomati, dialog och samarbete mellan länder men också för samarbete med civilsamhälle och näringsliv.

Vi vet att krig, kriser och konflikter ökar kvinnors och flickors utsatthet och sårbarhet. En av de allvarligaste konsekvenserna är det ökade sexuella och könsbaserade våldet. Kvinnors kroppar blir alltför ofta vapen i krigsföringen. Därtill har kvinnor ofta sämre tillgång till resurser och är mycket mer ekonomiskt utsatta. Dock är kvinnor och flickor ofta de första som agerar för att de och deras omgivning ska klara sig igenom kriser, som skaffar mat och vatten och som bidrar i samhällsuppbyggnaden. Hjälp UN Women att stärka dessa modiga kvinnor genom att bli månadsgivare här eller swisha ett bidrag till 900 29 32.

UN Women arbetar med psykosocialt- och traumastöd till kvinnor som överlevt övergrepp men också med direkt finansiellt stöd till kvinnoledda hushåll och till kvinnors ledarskap. UN Women ger stöd till lokala kvinnorättsorganisationer så att de kan nå de mest utsatta kvinnorna och flickorna. Detta görs på plats, i Afghanistan, i Etiopien, i Gaza och i Ukraina och i alla de 100 länder där UN Women finns.  

Idag på FN-dagen arrangerar vi på UN Women Sverige ett seminarium om AI och jämställdhet. Föga förvånande brister jämställdheten även inom AI som kommer få en avgörande betydelse i våra liv framöver. 

Enligt undersökningar har 44 procent av AI-systemen stereotypa kvinnobilder. Det finns en inbyggd diskriminering i algoritmerna och bristen på transparens i AI-system gör det svårare att förstå fördomar och spåra stereotyperna. AI-system kan därmed fortsätta förstärka könsstereotyper och innebära stora utmaningar för kvinnors karriärer och liv. Nedan listas några fler fakta:

  • Av de som arbetar inom AI i världen är bara 20 procent kvinnor.  
  • Globalt har bara 63 procent av alla kvinnor tillgång till internet. 
  • Endast 28 procent av de som tar ingenjörsexamen i världen är kvinnor.

Framtiden formas nu och kvinnor och flickor måste inkluderas och vara delaktiga i digitaliseringen – digitalisering och AI kan får inte bli verktyg för minskad jämställdhet. Tvärtom måste vi använda denna enorma potential för ökad jämställdhet!

Varmt välkomna att delta i UN Women-familjen som volontär, givare eller medlem!         

Alexandra Pascalidou
Ordförande UN Women Sverige