« Tillbaka till nyheter

FN-dagen: FN-familjen i Sverige uppmärksammar FN:s 75 års jubileum

Publiceringsdatum: 24 okt 2020

Förenta Nationerna, FN, fyller 75 år under 2020. I samband med FN-dagen den 24 oktober presenterar sex FN-relaterade organisationer i Sverige ett kortfilmsprojekt i sociala medier som låter åtta kända och okända svenskar med uppdrag i FN ge sin syn på världsorganisationen.

I 75 år har FN kämpat för att skapa en rättvis och mer håll­bar värld för fram­tida genera­tioner. Arbetet är nu viktigare än någonsin, när vi gemen­samt måste bekämpa covid-19, klimat­för­änd­ringar och ojäm­lik­het i världen.

80 000 svenskar har tjänstgjort i FN genom åren – från generalsekreterare Dag Hammarskjöld under 50- och 60-talet till de många hundra personer som i dag arbetar i FN:s humanitära, människorätts- och fredsfrämjande insatser och utvecklingssamarbete.

Åsa Regnér, Ulrika Modéer och Jan Eliasson är tre av FN-svenskarna som från den 20 oktober syns i organisationernas sociala medier. I fyra filmer berättar de om framgångar under FN:s 75-åriga historia och framtida utmaningar i de kommande 75 åren. Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om FN:s arbete och att understryka att världen även i framtiden behöver en gemensam samlingsplats och aktör som kan driva på och övervaka den globala utvecklingen.

Tre exempel på fram­gångar som FN möjliggjort under sina 75 år:

uppnåtts.

  • Hundra­tusen­tals människor får sitt enda mål mat om dagen genom FN:s humani­tära hjälp­sändningar. Miljoner barn har överlevt tack vare FN:s och UNICEFs vaccinations­program.
  • FN står för den enda handlings­plan som finns i världen när det gäller jäm­ställd­het. FN sätter tryck på medlems­staterna att genom­föra de här åtagandena för att öka och stärka kvinnors rättig­heter i världen.
  • FN har skapat regler, platser och platt­formar för att barn och unga ska få mer plats att uttrycka sig, delta, och komma till tals i frågor som berör dem.

Organisationerna som står bakom projektet är UN Women Sverige, UNDP, Svenska FN-förbundet, Svenska Unescorådet, Unicef Sverige och UNHCR.