« Tillbaka till nyheter

FN-dagen: AI och Jämställdhet

Publiceringsdatum: 24 okt 2023

På FN-dagen den 24 oktober bjöd UN Women Sverige in till ett viktigt samtal om artificiell intelligens (AI) i relation till jämställdhet. Samtalet hölls på Epicenter i Stockholm och leddes av tech-experten och styrelsemedlemmen Paulina Modlitba och UN Women Sveriges ordförande, Alexandra Pascalidou.

Under samtalet diskuterades utmaningar såväl som möjligheter med AI i relation till jämställdhet. Fyra viktiga och centrala aspekter var:

  • Digitala verktyg och AI är ofta könspartiska. Det är därför nödvändigt att noggrant granska och rätta till snedvridningar i den data som används inom AI idag.
  • Det är vanligt att män ofta diskuterar AI-teknik med en mer dystopisk inställning, medan kvinnor i högre grad fokuserar på dess möjligheter och hur vi kan använd verktyget för att främja inkludering.
  • Kvinnor behöver aktivt inkluderas i utvecklingen av AI-system. För närvarande utförs de flesta tester av dessa teknologier av män, och det är dags för kvinnor att aktivt delta i utvecklingen av AI.
  • Även om framsteg har gjorts i arbetet med att uppnå jämställdhet inom AI, finns det fortfarande mycket kvar att göra.

UN Women Sverige vill tacka alla som närvarade under samtalet och aktivt bidrog till intressanta perspektiv. Tillsammans fortsätter vi arbeta för att säkerställa jämställdhet och inkludering av kvinnor och flickor inom digitala verktyg och AI-teknik.