« Tillbaka till nyheter

Ett samarbete som stärker kvinnors ställning på flera sätt

Publiceringsdatum: 9 feb 2016

I byn Katfoura på Tristao-öarna i Guinea är UN Womens Jämställdhetsfond (Fund for Gender Equality) med och finansierar civilsamhällesorganisationen PREMs arbete för att stärka kvinnors ledarskap och samhällsinflytande. Genom ett samarbete som sträcker sig över flera byar har kvinnorna börjat odla, skörda och sälja växten Moringa. Moringa används som medicin och kosttillskott runt om i världen och är en mycket efterfrågad råvara. Plantan har positiv påverkan på biologisk mångfald och motverkar dessutom jorderodering, något som gynnar klimatet där den odlas och därmed även byarnas invånare.

PREM, Partenariat Recherches Environment Medias, har förutom att stärka kvinnorna ekonomiskt även bidragit till att skapa gemenskap och sammanhållning mellan kvinnor från olika byar. De träffas regelbundet, utbyter idéer och får möjlighet att utveckla ledaregenskaper och vara delaktiga i ekonomiska beslut som påverkar byarna.

PREM är en av 120 civilsamhällesorganisationer som fått finansiering av UN Womens jämställdhetsfond sedan 2009. De senaste sex åren har fonden investerat 64 miljoner dollar (USD) för att garantera genomförandet av program i 80 länder. Fram till idag har dessa program nått ut till 10 miljoner kvinnor, flickor och pojkar som direkt gynnats av programmen och dess effekter.

Läs den ursprungliga artikeln här