« Tillbaka till nyheter

Desirée utbildar om könsrelaterat våld i skolan

Publiceringsdatum: 10 mar 2016

”När jag står på podiet och talar inför 400 elever om våld i skolan och om olika riskfaktorer så delar jag ofta med mig av egna erfarenheter. Att öka medvetenheten om våld i skolan resulterar i minskad förekomst av våld. När vi talar med elever uppdagas åtskilliga fall, särskilt bland flickor. Oftast har övergreppen utförts av lärare som bär ansvaret för elevernas utbildning. Min livsberättelse fångar deras uppmärksamhet. Jag vill nå ut till flickor och uppmana dem att säga ifrån och att inte hålla tyst”.

Desirée Akpa Akpro Loyou deltog i början på året utbildningsevent i Togo som organiserades av UN Women och WAGGGS om hur man lär ut den informella kursplanen, Röster mot Våld (Voices against Violence). Satsningar som denna har kopplingar till arbetet med de globala målen och Agenda 2030. Projektet är av betydelse för mål 4 som handlar om inkluderande utbildning av hög kvalitet och inkluderar utbildning om mänskliga rättigheter och jämställdhet. Givetvis är projektet även viktigt för mål nummer 5 där ett av delmålen är att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor, såväl i privata som i offentliga rum.

Desirée blev själv utsatt för övergrepp i skolan och första gången var hon inte mer än 8-9 år. Det var en lärarassistent som begick övergreppen. ”Efter övergreppet blev jag sluten och kunde inte lita på några män eller killar. Det är tydligt att våld kan hindra flickor från att genomföra sin utbildning, särskilt i de fall där övergreppen utförs av lärare eller förmyndare. Det har stor påverkan på deras resultat i skolan.”

”Jag var 21 år gammal när jag började som flick-scout. Jag var väldigt blyg och försynt men som guide kan en åstadkomma saker en inte skulle klara av att göra själv. Nu är jag socialarbetare åt staten och biträdande chef för flickors scoututbildning i ungdomsdepartementet. Jag driver kampanjer för ökad medvetenhet i skolor och organiserar kurser för nyckelpersoner, både män och kvinnor, i kampen mot köns-relaterat våld, där utbildning spelar en avgörande roll.”

Foto: World Association of Girl Guides and Girl Scouts, WAGGGS