« Tillbaka till nyheter

Debatt: Internationella mensdagen 28 maj

Publiceringsdatum: 28 maj 2024

Idag motarbetar starka krafter med patriarkala synsätt insatser som ger flickor makten över sina kroppar! På Internationella Mensdagen 28 maj skriver vi på Göteborgs-Posten tillsammans med bl.a. WaterAid Sverige och Plan International Sverige samt Karolinska Institutet om hur mens förändrar flickors liv drastiskt med risker att giftas bort och bli gravid.

Det krävs krafttag och Sverige kan spela en viktig roll genom att:

– Stå upp för jämställdhet och utmana förlegade och skadliga könsnormer. Sverige får inte överge det långsiktiga, normförändande arbetet utan investera i insatser och organisationer som arbetar för att bryta tabun och föreställningar kring vad flickor och kvinnor får och inte får göra. Inte minst i frågor som rör mens och sexualitet.

– Insatser för flickors och kvinnors SRHR ska ses som livsviktiga och prioriteras och resurssättas därefter. Här ingår tillgång till mensskydd, säkra toaletter och rent vatten, liksom tillgång till preventivmedel, mödravård, förlossningsvård samt stöd och vård efter våldtäkt. Dessa insatser ska även vara en självklar del av det humanitära biståndet i kris och konflikt.

– Satsa särskilda biståndsmedel på barns och ungas tillgång till sexualundervisning och rådgivning. Nationellt bör kunskapsspridning och bredare samhällsinformation öka till alla grupper och åldrar – detta då föreställningar kring mens och sexualitet påverkar jämställdheten för hundratusentals flickor också i Sverige.

Läs hela artikeln här

Anna Wängborg, barnmorska och doktorand, Karolinska Institutet

Eva Åkerman, forskare, Karolinska Institutet

Emmy Lynch, ordförande MENSEN

Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige

Ulrika Grandin, generalsekreterare, UN Women Sverige

Martina Nee, policyrådgivare Jämställdhet, WaterAid