« Tillbaka till nyheter

En stigande våldsspiral i världen ökar kvinnors och flickors utsatthet för mäns våld

Publiceringsdatum: 25 nov 2023

30 procent av världens kvinnor har någon gång utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld. Dessutom beräknas det att över 40 000 kvinnor och flickor i världen dödas varje år av en manlig partner eller familjemedlem. Idag, på internationella dagen mot våld mot kvinnor, lyfter UN Women Sverige – tillsammans med UNHCR Nordiskt-baltiska kontoret och FN-förbundet – den globalt stigande våldsspiralens allvarliga påverkan på kvinnor och flickor.

En av tre kvinnor i världen utsätts under sin livstid för våld, ofta av en närstående man. Detta våld är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och leder till oerhört fysiskt och psykiskt lidande och även till döden. Våld sker i alla grupper, oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. Alla män utför inte våld. Men män som utför våldet finns i alla grupper. 

Idag på FN:s dag mot våld mot kvinnor – den 25 november – manifesterar vi FN-organisationer i Sverige mot våldet. Denna dag kallas också Orange Day. Den orangea färgen symboliserar en ljus värld utan våld mot kvinnor och flickor.

Detta våld har många former – sexuellt våld i konflikt, våld i nära relation, psykiskt våld, digitalt våld eller ekonomiskt våld, liksom sexuella trakasserier och kvinnlig könsstympning. Miljontals kvinnor och flickor lever också i länder där våld mot kvinnor inte ens är ett brott. I alltför många fall leder våldet även till att kvinnor och flickor dödas. 

En stigande våldsspiral i världen ökar kvinnors och flickors utsatthet för mäns våld. Kvinnor och flickor som befinner sig på flykt löper större risk för sexuellt och könsbaserat våld och trakasserier, liksom människohandel och tvångs- och barnäktenskap. 

Denna globala pandemi av våld måste stoppas. 

  • 30 procent av världens kvinnor har utsatts för antingen fysiskt och/eller sexuellt våld. Dessa kvinnor har högre sannolikhet att drabbas av psykisk ohälsa, oplanerade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner.
  • Det beräknas att över 40 000 kvinnor och flickor i världen dödas varje år av en manlig partner eller familjemedlem. 
  • Antalet barnäktenskap har sjunkit på ett decennium, men på grund av pandemin och andra kriser har siffrorna ökat igen.  

Läs mer: Facts and figures: Ending violence against women  | UN Women – Headquarters

Under Orange Day uppmärksammar internationella organisationer, privatpersoner, regeringar, företag och civilsamhälle våldet. Kända byggnader och platser världen över lyser upp i orange. Människor bär något orange och engagerar sig genom aktiviteter och manifestationer för att uppmärksamma och ta ställning mot våldet. 

Vi FN-organisationer arbetar på flera olika sätt för att förebygga och stoppa våldet mot kvinnor och flickor. En viktig del är att öka medvetenheten om våldet samt orsakerna till och följderna av det. Ett helt centralt arbete handlar om att förändra normer och beteendet hos män och pojkar, samt att få män och pojkar att förespråka jämställdhet och ett slut på våldet.

Med en stigande våldsspiral i världen är det extra viktigt att ta ställning mot alla former av våld mot kvinnor och flickor. Bidra i den orangea manifestationen du också! Ta ställning, bidra till organisationers arbete, engagera dig i en kvinno- eller mansjour, ta snacket med folk i din närhet, eller klä dig i orange! Alla aktioner är viktiga och gör skillnad!