« Tillbaka till nyheter

De mest effektiva lösningarna kommer från att lyssna på kvinnor

Publiceringsdatum: 19 jan 2018

Shamima Ali, en feministisk aktivist från Fiji, har gedigen erfarenhet av att arbeta med att stoppa våldet mot kvinnor. Hon arbetar på ett kvinnocenter med bl.a. ett program som utbildar manliga förebilder kring könsnormer, våld och jämställdhet. Genom att samarbeta med bland annat religiösa ledare har programmet haft stor genomslagskraft i arbetet mot det strukturella våldet.

I regionen Oceanien är våldsutövande mot kvinnor vanligt förekommande där upp till 60 % av alla kvinnor har utsatts för någon sorts våld. Orsakerna till detta är enligt Shamima att det finns en stark närvaro av både religiösa och patriarkala mönster, som används som rättfärdigande för att bruka våld mot kvinnor.

Dessutom finns det andra orsaker såsom att pojkbarn är mer önskade och att pojkars utbildning premieras. Som en följd till detta, växer pojkar upp med en känsla av berättigande medan flickor fostras till att vara till lags och ta hand om männen. Kvinnor förväntas följa strikt sociala normer och när de avviker från dessa, blir de bestraffade. För att kunna motverka våldet mot kvinnor finns det flera viktiga incitament som behöver mötas – till viss del ligger det i att förändra hur pojkar och flickor fostras. Det är just normerna kring vad som anses vara kvinnligt respektive manligt och det samhälleliga värde detta ges som är svårt att förändra.

”Vi måste ha samma syn på vad som är problemet innan vi kan eliminera det. Vi kan inte behandla våld mot kvinnor som ett hälsoproblem, eller ett enskilt kvinnoproblem. Vi måste se orsaken som att det inte är jämställt mellan män och kvinnor”.

När programmet startades trodde många att den lagstiftning som reglerar våldsbrott (och framförallt vad gäller anmälan av sådana brott) var tillräcklig. Det visade sig dock att de flesta kvinnor som anmälde deras förövare inte blev tagna på allvar av polisen och att det fanns en starkt närvarande stigmatisering kring just detta. Genom att lyssna på erfarenheter av de kvinnor som blivit drabbade, uppdagades att även polismyndigheten behövde utbildas i hur de skulle bemöta och behandla våldsoffer och dess anmälan.

Programmet som startats i Fiji har utbildat män, kvinnor och barn – även om utvecklingen går långsamt framåt är Shamima glad även över de små vinsterna.

”Det tar tid att förändra tankesätt och det är ett hårt arbete. Det som driver mig framåt är att jag är en överlevare, min mamma var en överlevare och jag hade ett starkt rättvisepatos i mig. Det är vad som fick mig att börja med detta jobb, och när jag väl var inne i det, fanns det ingen väg tillbaka”.